Partnerzy portalu partner portalu partner portalu partner portalu
Biznes i technologie

GUS: Inflacja w lutym wyniosła rdr 1,4 proc., a mdm -0,2 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2018 r. wzrosły rdr o 1,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny spadły o 0,2 proc.- podał Główny Urząd Statystyczny. W styczniu, po przeszacowaniu koszyka wag, ceny rdr wzrosły o 1,9 proc., a mdm o 0,3 proc.

Wcześniej GUS podał, że w styczniu ceny rdr wzrosły o 1,9 proc., a mdm wzrosły o 0,3 proc.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za luty i styczeń:

  luty luty styczeń styczeń
  rdr mdm rdr mdm
         
INFLACJA OGÓŁEM 1,4 -0,2 1,9 0,3
         
=- inflacja towarów 1,0 -0,3 1,5 0,3
=- inflacja usług 2,3 0,0 2,8 0,1
         
Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe - - - -
=-żywność i napoje bezalkoholowe 3,4 -0,4 4,8 1,2
-- w tym żywność - - - -
=- napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 1,0 0,2 1,2 0,5
         
Odzież i obuwie -4,2 -1,5 -4,5 -3,9
         
Mieszkanie 1,8 0,1 1,8 0,3
=- użytkowanie mieszkania i nośniki energii 2,1 0,1 2,1 0,3
-- w tym nośniki energii - - - -
=- wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 0,5 0,2 0,3 0,5
         
Zdrowie 1,9 0,3 1,8 0,4
         
Transport -2,0 -0,6 -1,2 -0,6
- w tym paliwa do prywatnych środków transportu -2,8 -1,6 -1,0 0,8
         
Łączność 0,6 -1,4 2,0 0,2
Rekreacja 1,5 0,0 2,5 0,9
Edukacja 2,1 0,1 2,1 0,3
Restauracje i hotele 3,0 0,2 3,0 0,4
Inne usługi i towary 0,1 0,4 -0,1 -0,2

Poniżej, składniki wskaźnika inflacji za luty i styczeń w rozbiciu na szczegółowe składniki:

WYSZCZEGÓLNIENIE I 2018   II 2018     I-II 2018
  XII 2017= I 2017= I 2018= II 2017= XII 2017= I-II 2017=
  =100 =100 =100 =100 =100 =100
OGÓŁEM 100,3 101,9 99,8 101,4 100,1 101,6
Towary 100,3 101,5 99,7 101,0 100,0 101,3
Usługi 100,1 102,8 100,0 102,3 100,1 102,6
 
BEZALKOHOLOWE 101,2 104,8 99,6 103,4 100,8 104,1
Żywność 101,2 105,1 99,6 103,6 100,8 104,3
Ryż 101,1 101,7 99,9 100,6 101,1 101,2
Mąka 102,6 101,4 99,7 100,5 102,2 101,0
Pieczywo 100,8 104,4 100,4 104,6 101,3 104,5
Makarony i produkty makaronowe 99,8 101,8 100,2 102,3 100,0 102,0
Mięso 100,2 104,3 99,3 103,7 99,5 104,0
Mięso wołowe 100,5 103,8 100,1 104,0 100,6 103,9
Mięso cielęce 100,5 102,5 100,4 103,2 100,8 102,9
Mięso wieprzowe 99,7 102,9 97,7 101,4 97,5 102,1
Mięso drobiowe 100,4 106,2 99,9 105,8 100,3 106,0
Wędliny 100,4 104,7 99,5 104,1 99,9 104,4
Ryby i owoce morza 100,6 101,3 100,1 100,8 100,8 101,0
Mleko, sery i jaja 100,1 110,3 99,1 108,7 99,2 109,5
Mleko 100,3 102,8 99,4 102,3 99,7 102,5
 
i desery mleczne 100,4 108,7 100,1 108,3 100,5 108,5
Sery i twarogi 100,4 103,8 99,3 102,7 99,7 103,2
Jaja 98,9 143,2 96,8 135,7 95,7 139,4
Oleje i tłuszcze 99,2 114,3 98,1 111,3 97,3 112,8
Tłuszcze roślinne 101,3 102,9 99,3 101,3 100,6 102,1
Tłuszcze zwierzęce 97,7 124,9 97,1 120,5 94,8 122,7
w tym masło 97,5 126,5 97,0 121,8 94,6 124,1
Owoce 106,9 112,6 102,5 112,7 109,6 112,6
Warzywa 104,5 102,7 98,4 95,1 102,8 98,8
Cukier 96,5 79,2 91,1 71,9 87,8 75,5
Napoje bezalkoholowe 100,7 101,4 100,2 101,6 100,9 101,5
Kawa 100,3 102,9 100,6 103,2 100,8 103,0
Herbata 100,5 102,3 99,9 102,1 100,4 102,2
Kakao i czekolada w proszku 101,7 103,3 100,6 103,2 102,3 103,2
Wody mineralne lub źródlane 101,0 99,9 100,3 100,5 101,4 100,2
Soki owocowe i warzywne 101,8 101,7 101,2 102,5 103,0 102,1
NAPOJE ALKOHOLOWE I WYROBY TYTONIOWE 100,5 101,2 100,2 101,0 100,7 101,1
Napoje alkoholowe 100,6 100,5 100,1 100,4 100,7 100,5
Wyroby tytoniowe 100,3 103,1 100,3 102,4 100,7 102,7
ODZIEŻ I OBUWIE 96,1 95,5 98,5 95,8 94,7 95,6
Odzież 95,7 94,3 98,5 94,5 94,3 94,4
Obuwie 96,9 97,8 98,4 98,5 95,3 98,2
MIESZKANIE 100,3 101,8 100,1 101,8 100,4 101,8
UŻYTKOWANIE MIESZKANIA LUB DOMU I NOŚNIKI ENERGII 100,3 102,1 100,1 102,1 100,4 102,1
Opłaty na rzecz właścicieli 100,4 103,4 100,4 103,1 100,8 103,3
Zaopatrywanie w wodę 100,3 101,6 100,0 101,3 100,3 101,5
Wywóz śmieci 101,4 103,6 100,9 104,0 102,3 103,8
Usługi kanalizacyjne 100,5 102,0 100,1 101,9 100,6 101,9
Nośniki energii 100,1 101,7 99,9 101,8 100,0 101,7
Energia elektryczna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Gaz 100,0 98,0 100,0 98,9 100,0 98,4
Opał 100,3 109,5 99,7 108,6 100,0 109,0
Energia cieplna 100,2 100,3 100,1 100,6 100,3 100,4
 
I PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO 100,5 100,3 100,2 100,5 100,7 100,4
Meble, artykuły dekoracyjne, sprzęt oświetleniowy 100,8 100,8 100,3 101,0 101,1 100,9
 
domowego 100,3 98,8 100,2 99,0 100,5 98,9
Środki czyszczące i konserwujące 100,8 99,7 100,1 100,1 100,9 99,9
 
gospodarstwa domowego 100,6 104,2 100,4 104,1 101,0 104,2
ZDROWIE 100,4 101,8 100,3 101,9 100,7 101,8
Wyroby farmaceutyczne 100,2 100,6 100,3 100,8 100,5 100,7
Urządzenia i sprzęt terapeutyczny 99,9 101,9 100,2 102,0 100,2 102,0
Usługi lekarskie 100,5 104,2 100,4 104,0 100,9 104,1
Usługi stomatologiczne 100,8 104,2 100,4 104,2 101,2 104,2
Usługi szpitalne i sanatoryjne 101,2 99,4 101,0 100,3 102,2 99,9
TRANSPORT 99,4 98,8 99,4 98,0 98,8 98,4
Środki transportu 99,0 93,7 100,5 95,1 99,5 94,4
w tym samochody osobowe 99,0 93,3 100,5 94,8 99,5 94,0
 
transportu 100,8 99,0 98,4 97,2 99,2 98,1
Olej napędowy 101,2 99,2 98,5 97,7 99,6 98,4
Benzyna 100,9 99,3 98,6 97,6 99,5 98,5
Gaz ciekły i pozostałe paliwa do prywatnych środków transportu 99,3 96,1 97,3 93,0 96,6 94,5
Usługi transportowe 91,2 102,2 102,5 101,6 93,4 101,9
ŁĄCZNOŚĆ 100,2 102,0 98,6 100,6 98,8 101,3
Sprzęt telekomunikacyjny 97,5 86,8 99,3 86,6 96,8 86,7
Usługi telekomunikacyjne 100,2 102,4 98,6 101,1 98,8 101,8
REKREACJA I KULTURA 100,9 102,5 100,0 101,5 100,9 102,0
 
fotograficzny i informatyczny 99,4 97,3 99,9 97,2 99,2 97,2
Usługi związane z rekreacją i kulturą 102,7 105,3 98,0 101,4 100,7 103,3
Usługi związane z rekreacją i sportem 99,9 101,7 100,4 102,5 100,3 102,1
Usługi związane z kulturą 103,7 106,6 97,2 101,0 100,8 103,8
w tym opłaty radiowo--telewizyjne 106,1 109,6 95,1 99,8 100,9 104,6
Książki 98,4 93,2 102,3 93,5 100,7 93,4
Gazety i czasopisma 101,8 103,9 99,8 105,1 101,6 104,5
Artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie 100,3 102,0 100,2 102,1 100,5 102,1
Turystyka zorganizowana 100,3 103,3 100,6 102,7 100,9 103,0
Turystyka zorganizowana w kraju 100,4 102,3 100,9 102,9 101,3 102,6
 
za granicą 100,2 104,2 100,3 102,5 100,6 103,3
EDUKACJA 100,3 102,1 100,1 102,1 100,3 102,1
RESTAURACJE I HOTELE 100,4 103,0 100,2 103,0 100,5 103,0
INNE TOWARY I USŁUGI 99,8 99,9 100,4 100,1 100,2 100,0
Higiena osobista 100,6 100,2 100,1 100,4 100,8 100,3
Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne 100,8 103,6 100,3 103,7 101,1 103,6
 
i kosmetyki 100,6 99,7 100,1 99,8 100,8 99,8
Opieka społeczna 101,7 104,0 100,3 103,9 102,0 103,9
Ubezpieczenia 97,1 97,1 102,0 98,7 99,1 97,9
 
przez banki i inne instytucje 100,0 100,8 89,9 85,7 89,9 93,1

więcej informacji:

GUS RSS ALERT    /    inflacja RSS ALERT

KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.203.28.212
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

portale w grupie

subskrybuj portalspozywczy.pl

Portal Spożywczy: polub nas na FacebookuObserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami naszego portalu.

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.