KNF wyraża zgodę na wycofanie akcji Grupy Żywiec z giełdy

Informacja została opublikowana na stronie internetowej KNF: 'Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego 24 marca 2023 r.''
 
Jak podała spółka, po otrzymaniu decyzji złoży niezwłocznie wniosek o wykluczenie akcji z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dniem 6 kwietnia 2023 r.

Prawie 32-letnia historia Żywca na warszawskiej giełdzie dobiegła końca

Grupa Żywiec zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 24 września 1991 roku.

W połowie listopada Heineken wezwał akcjonariuszy do sprzedaży 682.823 akcji Grupy Żywiec odpowiadających za ok. 6,6478 proc. całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

W związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki Grupa Żywiec S.A., Zarząd GPW zawiesił obrót akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem „PLZYWIC00016” - od dnia 16 stycznia 2023 r.

Grupa Żywiec minionym roku Grupa osiągnęła 3 861 mln zł przychodów wobec 3 467 mln w 2021. Z kolei zysk netto Grupy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 roku spadł do 110,7 mln zł z 402 mln zł rdr.

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl