- Nabycie powyższych udziałów nastąpiło w drodze umów sprzedaży zawartych przez Browar Gontyniec w dniu 23 kwietnia 2013 r. z dotychczasowymi, wyłącznymi udziałowcami spółki (...). Wspólnik I (Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego "Mazowieckie Mosty" Sp. z o.o.) zbył na rzecz Browaru Gontyniec wszystkie posiadane przez siebie 17.400 udziałów w spółce za cenę w łącznej wysokości 1,74 mln zł, natomiast Wspólnik II (Lager Trade Sp. z o.o.) zbył wszystkie posiadane przez siebie 8.000 (osiem tysięcy) udziałów w spółce za cenę w łącznej wysokości 800 tys. zł - podał Browar Gontyniec w komunikacie.

Browar Konstancin jest regionalnym browarem, wykorzystującym naturalne metody warzenia piwa i jest doskonałym uzupełnieniem grupy browarów i wpisuje się w długofalową strategię rozwoju spółki Browar Gontyniec SA.

Browar Gontyniec jest przykładem przedsiębiorstwa, które w bardzo krótkim czasie przekształciło się z niewielkiej, kilkuosobowej firmy, w znanego na rynku producenta i sprzedawcę piwa. Właściwe decyzje biznesowe twórców Browaru Gontyniec zaowocowały opracowaniem pełnej koncepcji produktu, wdrożeniem go do produkcji zleconej oraz rozpropagowaniem, początkowo na rynku lokalnym, a docelowo w całym kraju, w skutek podpisanych umów sprzedaży z sieciami handlowymi. W efekcie do rąk konsumentów trafiło piwo Gniewosz, które z miesiąca na miesiąc poszerzało grupę swoich zwolenników i odnotowywało wzrost sprzedaży. W międzyczasie spółka rozpoczęła budowę własnego browaru w Kamionce koło Chodzieży. Jednocześnie, Browar pozyskał inwestora, Black Lion NFI SA. Kolejnym kamieniem milowym w rozwoju tej spółki było nabycie Browaru Czarnków z cenioną marką Noteckie.

W czwartym kwartale 2012 r. Grupa Kapitałowa Browar Gontyniec SA uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w kwocie 6,77 mln zł. Narastająco za cztery kwartały grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 23,37 mln zł.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl