Jak kształtować politykę wobec branży tytoniowej?

Uczestnicy zadawali sobie pytania o to w jaki sposób rządy poszczególnych państw powinny podchodzić do potencjalnie mniej szkodliwych alternatyw wobec tradycyjnych papierosów i jak kształtować politykę wobec branży tytoniowej, by ograniczyć szkody związane z paleniem „twardych” papierosów.

Global Forum on Nicotine (GFN) organizowane jest co roku. Od 2014 r. odbywa się w formie międzynarodowej konferencji skupiającej się na przyszłości wyrobów nikotynowych, wdrażanych wobec nich regulacjach prawnych oraz wpływowi tych produktów na zdrowie publiczne. Tę edycję zorganizowano pod hasłem "Tobacco Harm Reduction - Here for Good".

Wydarzenie składało się z 6 głównych paneli dyskusyjnych, 3 przemówień otwierających dany dzień konferencji, 7 rozmów eksperckich w studiu telewizyjnym GFN•TV, 3 debat naukowo-biznesowych, a także gali wręczenia corocznej nagrody Michael Russell Award.

Drugiego dnia wydarzenia paneliści rozmawiali na temat wolności naukowej w zakresie badań nad nikotyną i alternatywnymi produktami tzw. niższego ryzyka oraz o kampaniach dezinformacyjnych wokół e- papierosów i innych bezdymnych wyrobów nikotynowych. Opowiedzieli, jak wprowadzające w błąd informacje rzutują potem na polityki zdrowotne państw uwzględniające redukcję szkód zdrowotnych dla palaczy. Jedna z dyskusji skoncentrowała się też na potencjalnych korzyściach zdrowotnych i terapeutycznych zażywania nikotyny – paneliści podkreślili jednak, że jest wyraźna granica między samą substancją o roślinnym pochodzeniu a wyrobami tytoniowymi.

Alternatywne produkty nikotynowe

Trzeciego dnia naukowcy z całego świata dyskutowali o alternatywnych produktach nikotynowych, które wielu palaczy błędnie utożsamia tylko z e-papierosami. Tymczasem za produkty niższego ryzyka przemysł uznaje też woreczki nikotynowe, szwedzki snus czy nowatorskie wyroby tytoniowe, np. podgrzewacze tytoniu.

Jeden z paneli pt. "Safer nicotine: human rights and legal challenges" był z kolei próbą znalezienia związku między dostępem do alternatywnych produktów nikotynowych a prawami i wolnościami jednostki. Jego uczestnicy argumentowali, dlaczego ich zdaniem restrykcje wobec polityki THR (tobacco harm reduction) przynoszą więcej szkód niż pożytku dla zdrowia palaczy. W ramach jednej ostatnich dyskusji wydarzenia omówiono zjawisko pełzającej prohibicji w odniesieniu do potencjalnie mniej szkodliwych alternatyw dla papierosów. Eksperci przedstawili, jakimi metodami podatkowymi i prawnymi na poziomie instytucji państwowych walczy się z polityką THR i dlaczego powinno się to zmienić.

Keynote speakerami tegorocznego forum byli Marc Gunther, amerykański dziennikarz zajmujący się w ostatnich latach negatywnym wpływem działalności fundacji na politykę THR, dr. Mark Tyndall, kanadyjski lekarz specjalizujący się w redukcji szkód zdrowotnych związanych z paleniem, oraz Nancy Loucas, pochodząca z Nowej Zelandii reprezentantka wiodących organizacji broniących praw waperów, czyi użytkowników e-papierosów.

Więcej informacji na temat Światowego Forum Nikotynowego  można znaleźć na oficjalnej stronie wydarzenia https://gfn.events/

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl