Ambra inwestuje w Rumunii

Zarea S.A, rumuńska spółka Grupy Ambra, zawarła warunkową umowę nabycia 70% udziałów w spółkach produkujących wina w rumuńskim regionie Dealu Mare – Urlati, praw do znaków towarowych oraz pozostałych aktywów. Warunkiem realizacji transakcji jest zatwierdzenie przez rumuńskie organy antymonopolowe.

Grupa Ambra ocenia, że w wyniku akwizycji jej przychody mogą zwiększyć się o ponad 6 mln euro. Będzie to kolejna akwizycja w Rumunii. W roku 2019 Grupa Ambra przejęła markę win stołowych Sangre De Taur.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl