Strata netto w trzecim keartale wyniosła 6,15 mln zł w porównaniu do 3,3 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk za trzy kwartały wyniósł 27,59 mln zł (24,16 mln zł rok wcześniej).

- W trzecim kwartale roku obrotowego 2014/2015 sprzedaż Grupy Ambra wzrosła o 2,6 proc. Na rynku
polskim przychody utrzymały się na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku. Podobnie jak w poprzednich kwartałach bardzo dynamicznie rosła sprzedaż Cydru Lubelskiego, a także sprzedaż brandy Pliska i wódek Baczewski. Jednocześnie spadła sprzedaż w pozostałych kategoriach na rynku polskim. Na rynku rumuńskim osiągnięty został - podobnie jak w poprzednich kwartałach - dynamiczny wzrost przychodów, spadała natomiast sprzedaż na rynkach Czech i Słowacji - podała spółka w raporcie.

Jak dodano, zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 17,7 mln zł w trzecim kwartale roku obrotowego 2014/2015 i był niższy o 2,5 mln zł niż przed rokiem. Rentowność zysku brutto ze sprzedaży była wyraźnie niższa niż rok wcześniej, na co wpływ miał szereg czynników sezonowych i jednorazowych. Negatywny wpływ zmiany stanu zapasów na skutek późniejszego rozpoczęcia produkcji cydru na sezon letni obciążył wynik finansowy kwotą 1,4 mln zł. Wcześniej niż w roku ubiegłym poniesione zostały wydatki na wsparcie marketingowe Cydru Lubelskiego, co również obciążyło dodatkowo wynik kwartału kwotą 1,5 mln zł.

- Kwartalna strata netto Grupy Aambra wyniosła 6,4 mln zł, co było wynikiem gorszym o 3,0 mln zł niż rok wcześniej. Skala spadku wyniku finansowego na tym poziomie była niższa niż na poziomie operacyjnym dzięki spadkowi kosztów finansowych netto o 0,5 mln zł i jednorazowemu zyskowi na przejęciu większościowego udziału w spółce Winezja.pl Sp. z o.o. w kwocie 1,3 mln zł - napisano w raporcie.

Podano, że pomimo jednorazowego pogorszenia wyników finansowych Grupa Ambra w trzecim kwartale zdecydowanie poprawiła swoją sytuację finansową. W ocenie zarządu grupy pogorszenie wyniku finansowego w trzecim kwartale roku obrotowego 2014/2015 było jednorazowe. W kolejnym kwartale oraz w następnym roku obrotowym Grupa Ambra pracować będzie nad poprawą wyników finansowych, do czego przyczynią się zahamowanie wzrostu kosztów działalności, osiągnięcie progu rentowności projektu Cydru Lubelskiego, a także zwiększenie efektywności sprzedażowej w kluczowych kanałach dystrybucji.

- W zakończonym 31 marca 2015 r. kwartale Grupa AMBRA zwiększyła do 80 proc. swój udział w spółce Winezja.pl Sp. z o.o., właścicielu wiodącego portalu winiarskiego w Polsce Winezja.pl. Inwestycja ta umożliwi Grupie Ambra szybszy wzrost w bezpośredniej sprzedaży wina m.in. dzięki efektom synergii z siecią specjalistycznych sklepów winiarskich Centrum Wina. Obecnie prowadzone są prace nad wdrożeniem jednolitej strategii marketingowej w tym kanale sprzedaży. Pierwsze efekty tych działań oczekiwane są w kolejnym roku obrotowym - czytamy w raporcie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl