Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze spółki będący właścicielami akcji w dniu 28 kwietnia 2016 roku, a wypłata dywidendy nastąpi w dniu 17 maja 2016 roku.

 - Mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały zarządu spółki dnia 24 września 2015 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 123.256.044 złote w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 12,0 złotych za jedną akcję, do wypłaty w 2016 r. akcjonariuszom pozostanie kwota 236.240.751 złotych, tj. kwota 23,0 złote za jedną akcję – informuje Grupa Żywiec.

 Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 10.271.334 akcje zwykłe na okaziciela.

Jednostkowy zysk spółki za rok 2015 wyniósł 280.335.397,59 złotych.

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl