- Uchwałą z dnia 3 października 2017 roku zarząd spółki postanowił o wypłacie akcjonariuszom spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017 w kwocie 11,00 złotych za jedną akcję, mając na względzie fakt, iż spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak ustalonej zaliczki - podała Grupa Żywiec w komunikacie.

- Zarząd spółki stwierdził, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za 2016 rok wykazało zysk, a łączna kwota 112.984.707,00 złotych przeznaczona na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez spółkę od końca roku obrotowego 2016, wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2017 roku - podano.

Zarząd spółki postanowił, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze spółki na dzień 22 listopada 2017 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki).
 
Zarząd spółki postanowił, iż rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 29 listopada 2017 roku (dzień wypłaty zaliczki).

Uchwała zarządu spółki wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem wyrażenia zgody na wypłatę w/w zaliczki przez radę nadzorczą spółki.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl