Tym samym warunek zawieszający związany z wypłatą zaliczki dywidendowej został spełniony. Uprawnionymi do zaliczki dywidendowej będą akcjonariusze spółki na dzień 22 listopada 2017 roku.

Rozpoczęcie wypłaty zaliczki dywidendowej nastąpi 29 listopada 2017 roku.

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za 2016 rok wykazało zysk, a łączna kwota 112.984.707,00 złotych przeznaczona na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez spółkę od końca roku obrotowego 2016.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl