Ustawa winiarska: Nowe kategorie

Ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i potrzebom branży – wprowadza definicje nowych produktów i doprecyzowuje funkcjonujące już aktualnie pojęcia. Nowością jest dywersyfikacja segmentów „cydr” i „perry” – wyróżniono w nich, oprócz standardowych funkcjonujących już definicji,  kategorie: „cydr jakościowy”, „perry jakościowe” oraz „cydr lodowy”, „perry lodowe”. Ponadto wprowadzono  definicje (a tym samym możliwość wytwarzania)  cydrów aromatyzowanych i perry aromatyzowanych – to ważna dla krajowej branży winiarskiej zmiana. Za granicą popularność tego rodzaju wyrobów aromatyzowanych z roku na rok rośnie i już teraz stanowią one w Europie ok. 20 % segmentu cydru. 

Mali producenci: Zmiany

Nowością są znaczące ułatwienia dla małych producentów i, co bardzo ważne, dotyczą one nie tylko producentów wina, ale także jakościowych fermentowanych napojów winiarskich - win owocowych, cydrów, perry czy miodów pitnych. Zmiany będą impulsem do rozwoju produkcji z własnych upraw i surowców pozyskanych we własnych gospodarstwach. Z pewnością przyczyni się to do wzrostu popularności  lokalnych, jakościowych trunków.

Akcyza

Problemem, który zgłaszała branża, a którego nie udało się rozwiązać,  jest brak harmonizacji ustawy z przepisami regulującymi pobór akcyzy (klasyfikacją fermentowanych napojów winiarskich w Nomenklaturze Scalonej). Producenci liczyli na to, że ustawa o wyrobach winiarskich zostanie napisana w taki sposób, by mogli oni mieć pewność, iż fermentowany napój winiarski wyprodukowany zgodnie z tą ustawą, będzie też uznany za napój fermentowany pod względem akcyzowym.

Dlaczego to tak ważne? – Rozpoczynając produkcję musimy mieć pewność, że zachowanie wszystkich zasad określonych w przepisach spowoduje, że wyprodukowany wyrób będzie obciążony konkretną stawką podatku akcyzowego – tłumaczy Anna Kalinowska, Dyrektor ds. Produkcji i Inwestycji w Firmie Henkell Freixenet Polska. – Dzisiaj nie mamy takiej gwarancji. Produkt winiarski wytworzony w zgodzie z polską ustawą winiarską na bazie krajowych owoców (jabłek, gruszek, wiśni, porzeczek) może pod względem akcyzowym zostać zakwalifikowany jako spirytusowy. W przypadku wyrobów produkowanych na bazie winogron, takie ryzyko nie istnieje – te zawsze będą uznane z produkty winiarskie – przepisy obejmujące ich produkcję i klasyfikację są zharmonizowane i klarowne.  My też potrzebujemy tak przygotowanych regulacji – mówi Anna Kalinowska.

– Sytuacja, w jakiej znajduje się nasza branża, powoduje ogromne ryzyko i skłania nas do rezygnacji z wykorzystywania w produkcji krajowych owoców – dodaje z kolei Grzegorz Bartol, Wiceprezes Firmy Bartex.  – Zdecydowanie bezpieczniej jest produkować napoje na bazie importowanego koncentratu soku winogronowego. To też wielka szkoda dla krajowego sadownictwa, głównie producentów jabłek.

Podobnego zdania jest Jakub Nowak, Prezes Firmy JNT Group. – Nasze prawo powinno chronić rodzimych producentów, bo inne państwa zupełnie naturalnie nie są tym zainteresowane i lobbują na rzecz win gronowych. Polska powinna troszczyć się o krajowy przemysł i – podobnie jak Wielka Brytania – wprowadzić odpowiednie regulacje prawne w tym zakresie.

Niestety w nowej ustawie winiarskiej nie udało się wprowadzić odpowiednich i satysfakcjonujących dla branży rozwiązań. - W tej sytuacji potrzebujemy zaangażowania Ministerstwa Finansów w rozwiązanie tego problemu i uzgodnienia wytycznych zasad klasyfikacji – mówi Magdalena Zielińska, Prezes Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa. 

Projekty aktów wykonawczych

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa aktywnie uczestniczył w pracach nad projektem ustawy – począwszy od etapu konsultacji społecznych, a skończywszy na uczestnictwie w posiedzeniach komisji w Sejmie i Senacie. -  Teraz, przed nami kolejny bardzo ważny rozdział – w najbliższym czasie powstaną projekty aktów wykonawczych, które nasza organizacja będzie opiniować – tłumaczy Magdalena Zielińska, Prezes ZP PRW.

Poprzednia ustawa winiarska pochodziła z 2011 roku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl