Browary już kilka miesięcy wcześniej zwiększają swoje moce produkcyjne, by odpowiednio przygotować się do sezonu. W Kompanii Piwowarskiej produkcja zwykle jest najniższa w grudniu, a wraz z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego zaczyna stopniowo rosnąć. Przykładowo, w grudniu 2012 r. wszystkie trzy browary KP uwarzyły łącznie 877 829 hl piwa. W styczniu 2013 r. było to już 1,056 mln hl, zaś w marcu produkcja osiągnęła wielkość ok. 1,281 mln hl. Oznacza to, że w ciągu trzech miesięcy produkcja zwiększyła się o ponad 40 proc. Było to możliwe dzięki uruchomieniu linii rozlewniczych, które przez resztę roku są nieczynne, oraz zmianie systemu pracy na czterobrygadowy.

Opierając się na statystykach z lat ubiegłych obrazujących dynamikę produkcji, można przewidzieć, iż największa ilość piwa zostanie uwarzona w maju. Może być to nawet 100 proc. więcej niż w najsłabszym miesiącu w roku.

Żeby jednak osiągnąć takie wyniki i zbudować odpowiedni wolumen, lider branży piwowarskiej już jesienią rozpoczyna uzgodnienia z kluczowymi dostawcami surowców do produkcji piwa, czyli głównie słodu i chmielu oraz materiałów filtracyjnych, m.in. ziemi okrzemkowej. Browary w precyzyjny sposób planują również zamówienia opakowań. Kompania Piwowarska stara się budować zapasy buforowe, pozwalające zachować płynność produkcji w razie nagłych wzrostów zapotrzebowania w środku sezonu. Wynika to przede wszystkim z ograniczonych, często wypełnionych mocy produkcyjnych producentów opakowań. W przypadku budowy zapasu puszek konieczna jest również ścisła współpraca z działem marketingu.

Wzmożona praca w browarach zaczyna się już w I kwartale roku kalendarzowego i trwa do końca lata. Działa wtedy więcej linii i więcej zmian, aby zapewnić dostawy świeżego piwa w okresie największego popytu. Z tym związane jest również okresowe zwiększenie zapotrzebowania na pracowników. W branży piwowarskiej – inaczej niż w rolnictwie, gastronomii czy hotelarstwie – pracownicy sezonowi są potrzebni dłużej i werbowani wcześniej, tak by firma zdążyła zbudować zapasy produktu przed rozpoczęciem sezonu.

 – W tym roku przyjęliśmy do pracy ok. 225 osób, co stanowi ok. 7 proc. stałego zatrudnienia. Zatrudnianie pracowników sezonowych KP rozpoczęła w styczniu, przy czym przygotowania do rekrutacji zaczęły się już pod koniec 2012 r. Nabór odbywał się na stanowiska: operatorzy produkcji, operatorzy maszyn rozlewniczych, operatorzy wózków widłowych, laboranci. Maksymalny stan zatrudnienia zostanie osiągnięty w kwietniu – tłumaczy Jacek Nowaczyk, starszy manager ds. personalnych w Kompanii Piwowarskiej.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl