O złożeniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego poinformował PAP radca prawny Urzędu Miasta Krakowa Piotr Łanoszka.

We wrześniu radni Krakowa przyjęli uchwałę, zgodnie z którą w Dzielnicy I Stare Miasto od 26 grudnia miał obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6. Zakaz miał dotyczyć alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży, czyli poza barami i pubami.

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na tę uchwałę złożyło prywatne przedsiębiorstwo, prowadzące siedem sklepów w Dzielnicy I. Pełnomocnik przedsiębiorstwa Piotr Capiński dowodził przed sądem m.in., że wejście w życie uchwały oznacza straty finansowe dla przedsiębiorcy, likwidację 25 stanowisk pracy, a także, że uchwała została przygotowana bez konsultacji z mieszkańcami.

Z kolei radni Krakowa przekonują, że uchwała została podjęta na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz jest spójna z gminnym programem profilaktyki. Radni, którzy wnieśli projekt uchwały pod obrady, argumentowali, że prowadzenie nieograniczonej czasowo sprzedaży alkoholu negatywnie wpływa na bezpieczeństwo. Uzasadniali także, że na działalność całodobowych sklepów skarżą się mieszkańcy.

W styczniu WSA w Krakowie uznał, że uchwała jest nieważna i wstrzymał jej wykonanie. Zdaniem sądu uchwała nie została odpowiednio, rzetelnie uzasadniona, a Rada Miasta Krakowa nie umotywowała należycie pozytywnego wpływu ograniczenia na porządek publiczny i bezpieczeństwo w Dzielnicy I. Dodatkowo w ocenie sądu zakaz wprowadzony tylko w jednej dzielnicy narusza zasadę równości wobec innych dzielnic miasta.

Na terenie Dzielnicy I w Krakowie działają 62 całodobowe sklepy, w których można kupić alkohol.

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu wprowadza coraz więcej miast. Samorządy korzystają z noweli ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie w marcu ub.r. Pozwala ona zakazać handlu alkoholem od godz. 22 do godz. 6. Dotyczy to wszystkich punktów handlowych, wyłączona z tego jest gastronomia, jeśli trunek jest spożywany na miejscu. Nieprzestrzeganie zakazu może skutkować cofnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ograniczenie w nocnej sprzedaży alkoholu obowiązuje m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Piotrkowie Trybunalskim, Mielnie, Tychach, Bytomiu, Nowym Sączu, Tarnowie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl