- Uważamy, że zarówno Polsce jak i w Unii Europejskiej zbyt mało jest refleksji nad skutkami wprowadzanego prawa. Dlatego kierujemy kampanię Prawo dla Ludzi do polskich decydentów. Chcemy zmienić stereotypowe postrzeganie Polaków, którzy są "mądrzy po szkodzie". Refleksja i debata publiczna powinny poprzedzać działania legislacyjne ingerujące w życie obywateli - mówi Zbigniew Pisarski, prezes Polskiego Instytutu Myśli Gospodarczej (PIMG) i koordynator kampanii.

Koalicjanci Prawa dla Ludzi nie kwestionują szkodliwości palenia papierosów i konieczności ograniczania ich konsumpcji. Uważają jednak, że rozwiazywanie problemów społecznych przez administracyjne zakazy jest nieskuteczne, sprzeczne z wartościami Unii Europejskiej i prowadzi do spadku zaufania do Brukseli. Jako przykład podobnego podejścia do stanowienia prawa przywołują prohibicję w Stanach Zjednoczonych, gdzie restrykcyjne ograniczenia doprowadziły do masowego rozwoju czarnego rynku i związanych z nim patologii społecznych.

Jeśli Dyrektywa o wyrobach tytoniowych wejdzie w życie, z legalnego rynku znikną papierosy mentolowe, cienkie (tzw. slimy), a także e-papierosy. W ten sposób 40 proc. polskiego rynku wyrobów tytoniowych zostanie zdelegalizowane. Dla Polski będzie to oznaczać masowy wzrost przemytu i utratę miejsc pracy.

- Wychowywanie obywateli przez wprowadzanie zakazów i nakazów przynosi odwrotny skutek. Unia Europejska kolejny raz próbuje jednak ingerować za pomocą administracyjnych ograniczeń w sferę życia prywatnego swoich obywateli i w działalność gospodarczą krajów członkowskich. Trudno się dziwić, że w Polsce spada zaufanie wobec Unii Europejskiej - mówi Marcin Kilanowski z PIMG.

Podczas konferencji inaugurującej kampanię Instytut Globalizacji przedstawił wyniki badań opinii społecznej przeprowadzonych przez CBOS. Z zaprezentowanego badania wynika, że według 59 proc. Polaków przepisy UE nadmiernie regulują życie jej obywateli. W odniesieniu do samej dyrektywy tytoniowej 60 proc. polskich ankietowanych uważa, że wprowadzenie zakazu papierosów mentolowych i cienkich (tzw. slimów) jest próbą ingerencji UE w wolność wyboru dorosłych.

Zaprezentowane badania są zbieżne z wynikami konsultacji społecznych, które Komisja Europejska przeprowadziła w 2010 r. W konsultacjach wzięło udział 90 tys. osób, spośród których 85 proc. wypowiedziało się przeciwko zaproponowanym ograniczeniom dostępu do wyrobów tytoniowych. Tymczasem rozwiązania zostały jeszcze zaostrzone.

Głos obywatel został zignorowany. Tak poprowadzone konsultacje są jedynie karykaturą dialogu obywatelskiego. Efektem jest spadające zaufanie obywateli do urzędników z Brukseli i do samej Unii Europejskiej. Jak wynika z opublikowanych właśnie wyników badań Eurobarometru, zaufanie społeczne wobec Unii Europejskiej w jej sześciu największych krajach (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Polska oraz Hiszpania) osiągnęło rekordowo niski poziom.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl