Grupa Żywiec walczy z Urzędem Skarbowym

19 lipca 2022 r. Grupa Żywiec otrzymała decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z 4 lipca 2022 r. określającą wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2015 rok w wysokości 85 mln zł.

Żywiec szacuje, że wartość odsetek od tej kwoty zobowiązania wyniesie ok. 50 mln zł.

- Decyzja podtrzymuje ustalenia wyniku kontroli podatkowej w zakresie nieprawidłowego ujęcia kosztów uzyskania przychodów związanych z odpisami amortyzacyjnymi od znaków towarowych w 2015 roku oraz odliczenia strat wynikających z amortyzacji znaków towarowych za lata 2012-2013, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym oraz w Skonsolidowanym Raporcie Finansowym Grupy Żywiec S.A. za I kwartał - informuje spółka.

Grupa Żywiec zapowiada odwołanie od decyzji Skarbówki

Grupa Żywiec nie zgadza się z decyzją Urzędu Skarbowego. Jak twierdzi zarząd spółki, wnioski zawarte w jej uzasadnieniu nie znajdują oparcia w obowiązujących przepisach prawa, a także w dotychczasowym orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczących spraw o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym.

Decyzja nie jest prawomocna i nie podlega wykonaniu, zaś Grupie Żywiec przysługuje prawo wniesienia odwołania do Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, z czego spółka zamierza skorzystać

O chodzi w sporze o zaległy podatek?

Spór Grupy Żywiec z katowicką Skarbówką trwa już od 2018 roku. 

Zarząd Grupy Żywiec S.A. 7 grudnia 2018 r. otrzymał decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2013 rok w wysokości 47 143 466 zł. Spółka szacuje, iż wartość odsetek od tej kwoty zobowiązania wyniesie ok. 21 milionów zł.

Jak podaje Grupa Żywiec w komunikacie, zdaniem ŚUCS w rozliczeniach podatkowych od osób prawnych za 2012 r. spółka niewłaściwie ujęła: przychody i koszty związane z rozliczeniem opłat licencyjnych pomiędzy spółką a Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. s.k. oraz koszty uzyskania przychodów związane z odpisami amortyzacyjnymi od znaków towarowych.

Grupa Żywiec podważa ustalenia katowickiej skarbówki

Grupa informuje, iż w oparciu o przedstawione wyliczenia ŚUCS, wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego z tytułu wskazanych nieprawidłowości wynosi ok. 52 mln zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, oraz ok. 33 mln zł z tytułu odsetek.

Spółka konsekwentnie nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w wyniku kontroli, gdyż w opinii zarządu wnioski ŚUCS zawarte w tym dokumencie nie znajdują uzasadnienia na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego spraw o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym. Dodatkowo, spółka jest w posiadaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych w imieniu Ministra Finansów potwierdzających zasadność podjętych przez spółkę działań.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl