- Te naglące kwestie dotyczą zarówno społeczności, jak i firm i rządów, musimy je więc rozwiązywać wspólnie. Długotrwały sukces odniosą tylko te firmy, które są gotowe włączyć się we wspólne rozwiązywanie problemów - prognozuje Alan Clark.

- Kompania Piwowarska będzie realizowała nowe priorytety między innymi poprzez wdrożenie programu szkoleń dla firm rodzinnych, z którymi pośrednio współpracujemy, co pozwoli im osiągać lepsze wyniki biznesowe. Nasza działalność w dziedzinie CSR tym samym będzie całkowicie zbieżna z naszymi celami biznesowymi. Oprócz tego będziemy kontynuowali nasze wieloletnie kierunki działań na rzecz zrównoważonego rozwoju - dbając o rozwój pracowników, współpracując z lokalnymi społecznościami, ograniczając zużycie wody i energii, a także aktywnie promując odpowiedzialną konsumpcję alkoholu - dodaje Paweł Kwiatkowski, dyrektor ds. korporacyjnych Kompanii Piwowarskiej.

- Piwo z zasady jest produktem lokalnym, a my jesteśmy mocno zakorzenieni w społecznościach, gdzie jest ono warzone i konsumowane - twierdzi Andy Wales, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju SABMiller. - W ramach biznesowego podejścia SABMiller do zrównoważonego rozwoju opracowaliśmy innowacyjne sposoby ochrony zasobów wodnych, stworzyliśmy nowe piwa wykorzystujące lokalne produkty rolne, np. sorgo czy maniok, a także wypracowaliśmy duże oszczędności w zakresie wydajności dwutlenku węgla i wody - wskazuje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl