"Podczas poniedziałkowego spotkania "przeanalizowano istniejące bariery w rozwoju sektora, zgłoszone oczekiwania uczestników rynku oraz zaproponowane rozwiązania uwzględniające uwarunkowania rynkowe, prawne i organizacyjne" - poinformował resort w komunikacie. W rozmowach udział wzięli przedstawiciele organizacji producentów wina z krajowych upraw winorośli, cydru, wina owocowego, a także administracji

Jak zaznaczył minister, część ze zgłaszanych postulatów będzie zgłoszona w dyskusji w ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej, "chcemy je uzgodnić w kontekście rynku wina Unii Europejskiej" - dodał.

Na spotkaniu rozmawiano m.in. o kwestiach dotyczących akcyzy, definicji cydru oraz możliwościach wykorzystania instrumentów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Resort poinformował, że poniedziałkowe spotkanie jest kontynuacją debaty przeprowadzonej w ramach konferencji nt. rynku wina, która odbyła się w ministerstwie w lipcu br. Wówczas, z inicjatywy MRiRW, powołano zespół ekspertów ds. sektora wyrobów winiarskich w Polsce, którego zadaniem jest przeanalizowanie problemów zgłoszonych przez producentów wyrobów winiarskich oraz wypracowanie możliwości ich rozwiązania. W skład zespołu weszli przedstawiciele organizacji społecznych oraz administracji.

Problemy zgłoszone obecnie przez przedstawicieli branży zostaną przeanalizowane przez zespół, który opracuje programu niezbędnych działań w zakresie rozwoju tego rynku.

W Polsce uprawa winogron do produkcji wina gronowego jest możliwa od 2005 r. W sezonie 2008/2009 produkcją wina zajmowało się 28 winiarzy, powierzchnia uprawy wynosiła 32 ha i wyprodukowano 410 hl, po 10 latach wytwarzaniem wina zajmuje się 203 producentów, winorośl uprawia się na 332 hektarach, w produkcja szacowna jest na ok. 7,5 tys. hl. Mimo to produkcja wina ma nadal charakter marginalny, choć przewiduje się dalszy jej wzrost.

Polski rynek wina - to przywóz wina luzem z innych krajów i jego rozlew do butelek w Polsce. W 2014 r. rozlano 210 tys. hl takiego wina.

Ponadto, w Polce wytwarza się wina owocowe, cydry i miody pitne. W 2014 produkcja wyborów winiarskich w Polsce wyniosła 1,55 mln hl, z czego 1,4 mln hl stanowiły fermentowane wyroby winiarskie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl