Zgodnie z unijnymi regulacjami skażony alkohol etylowy, używany m.in. przez przemysł farmaceutyczny czy chemiczny, jest zwolniony z akcyzy. W różnych krajach UE, oprócz tzw. euroskażalników, stosuję się różne inne substancje. Jednak skażalnik węgierski ma tę cechę, że jest go stosunkowo łatwo zutylizować.

Jak mówił w środę w Sejmie wiceminister finansów Wiesław Janczyk, z szacunków służb celnych wynika, że w 2014 r. "niezgodnie z przeznaczeniem" mogło być w Polsce wykorzystane 2,7 - 3,3 mln litrów 100-procentowego alkoholu. W 2015 r. było to już 5,5 mln litrów alkoholu z Węgier.Podczas pierwszego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym większość klubów przyznała, że zmiany przepisów są potrzebne i zapowiedziała ich poparcie. Wyłamał się jedynie przedstawiciel Kukiz'15, który zgłosił wniosek o odrzucenie projektu. Zdaniem tego ugrupowania, proponowane zmiany ograniczają działalność gospodarczą. O tym, czy projekt będzie dalej procedowany, posłowie zdecydują podczas najbliższego głosowania.

Wiceminister podkreślił, że podczas konsultacji społecznych biznes, w tym również spirytusowy, nie był przeciwny proponowanym zmianom, wyraził wręcz zadowolenie, że zostaną wprowadzone.

Projekt nowelizacji zawiera przepisy dotyczące produkcji, nabycia wewnątrzwspólnotowego i importu skażonego alkoholu etylowego. Przy produkcji krajowej zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy skażony, zgodnie z procedurą skażania dopuszczoną we wszystkich państwach członkowskich UE lub dodatkowymi procedurami skażania dopuszczonymi przez Polskę.

Podobne warunki mają zostać ustanowione dla zwolnienia z akcyzy w przypadku importu skażonego alkoholu etylowego. Natomiast w przypadku tzw. nabycia wewnątrzwspólnotowego zwolnieniu podlegać ma alkohol etylowy całkowicie skażony - zgodnie z procedurą dopuszczoną we wszystkich państwach UE lub dodatkowymi procedurami skażania dopuszczonymi przez państwo UE, w którym następuje skażenie.

Po wejściu w życie rozporządzenia Komisji Europejskiej z 2013 r. dotyczącego wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z akcyzy, polscy przedsiębiorcy zaczęli wykorzystywać alkohol etylowy skażany krajowymi środkami skażającymi do produkcji np. rozpuszczalników.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji resort finansów wyjaśnia, że ustawa o podatku akcyzowym stanowi, iż "zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy całkowicie skażony, importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo albo produkowany na terytorium kraju, wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej, środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji".

-  Brzmienie tego przepisu, z uwagi na określenie +dowolne+, interpretowane jest przez sądy administracyjne - wbrew stanowisku KE w tym zakresie - w ten sposób, że na terytorium kraju istnieje możliwość skażania alkoholu etylowego procedurami dopuszczonymi dla całkowitego skażania alkoholu etylowego przez inne państwa członkowskie UE i korzystania ze zwolnienia (z akcyzy - PAP) - napisano w uzasadnieniu.

Według resortu finansów takie stanowisko sądu może mieć wpływ na to, że na terytorium kraju alkohol etylowy skażany będzie środkami dopuszczonymi przez Węgry, zgodnie z tzw. procedurą węgierską.

Zmiany mają na celu likwidację wątpliwości interpretacyjnych przy korzystaniu ze zwolnienia wbrew celom przepisów unijnych.

Ponadto projekt przewiduje, że podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu całkowicie skażonego będzie miał obowiązek rejestracji jako podatnik akcyzy oraz dokonania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego. Wyjaśniono, że obecnie wiele podmiotów gospodarczych nabywających alkohol całkowicie skażony z innych państw członkowskich nie jest zarejestrowanych jako podatnicy akcyzy. Pozwoli na bieżącą informację o ilości alkoholu całkowicie skażonego, który będzie przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl