Deklaracja jest jednym z kluczowych osiągnięć ONZ i stanowi fundament międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka, w oparciu o który zbudowany został system Paktów i Konwencji.

Mimo znaczących postępów w dziedzinie promocji i ochrony praw człowieka na świecie, realizacja postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jest dla wielu państw nadal odległym celem.

Z okazji tegorocznego Dnia Praw Człowieka ONZ promuje przesłanie, które ma zachęcić ludzi do aktywnego zaangażowania i stanięcia w obronie praw tych, którzy są narażeni na dyskryminację lub przemoc.

W tym dniu szczególna pamięć należy się tym, którzy poświęcają się obronie praw człowieka, nierzadko narażając na szwank swoje bezpieczeństwo, zdrowie, a często i życie.