"Województwo lubelskie jest w czołówce korzystających z tego programu. Na 213 gmin uczestniczy w nim 208. W ostatnim czasie zostało rozdysponowanych 5,5 tys. ton artykułów żywnościowych, pomoc trafiła do 111 tys. rodzin" - powiedział wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk w poniedziałek na konferencji prasowej podsumowującej kolejny etap unijnego programu żywnościowego.

Marek Wojciechowski, dyrektor lubelskiego oddziału Agencji Rynku Rolnego, która zleca przetargi na dostawy żywności dla organizacji pomocowych i nadzoruje jej przekazywanie, podkreślił, że żywności nie brakuje. "Potrzeby się zmieniają w czasie, ale generalnie składane zamówienia są realizowane. Nie mam sygnałów, żeby brakowało żywności" - powiedział Wojciechowski.

W Podprogramie 2016 na zakup żywności wydano w całym kraju 279 mln zł, w kolejnym etapie - Podprogramie 2017, na ten cel przeznaczonych będzie 320 mln zł. "Artykuły żywnościowe będą bardziej urozmaicone, ich jakość będzie lepsza, uatrakcyjnione zostaną opakowania" - zapowiedział Wojciechowski.

Dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej ks. Wiesław Kosicki powiedział, że skala ubóstwa ludzi zmniejsza się, a pomoc w postaci żywności jest tylko pierwszym krokiem, pozwalającym potem na dalsze wspieranie potrzebujących, w innych formach.

"Teraz mamy akcję przygotowywania wyprawek szkolnych dla dzieci. Kiedyś, przed rządowym programem 500 plus, było zapotrzebowanie na kilka tysięcy wyprawek, teraz nie ma tak dużo chętnych. Domyślamy się, że ludzie radzą sobie sami. Na naszych koloniach teraz każde dziecko ma telefon komórkowy, kiedyś - jeszcze rok, dwa lata temu - tego nie było. Dzieci przyjeżdżają lepiej ubrane niż kiedyś" - powiedział ks. Kosicki.

"Podobnie jest z pomocą żywnościową. Liczba osób, które się do nas zgłaszały, sięgała 30 tysięcy, dzisiaj możemy mówić o kilkunastu tysiącach osób, którym stale pomagamy. Pomoc żywnościowa jest takim pierwszym krokiem, służy często do nawiązania relacji z osobami potrzebującymi wsparcia. Proponujemy później takim osobom kolonie dla dzieci, udział w wolontariacie Caritas, inspirujemy osoby bezrobotne, aby zaangażowały się w programy aktywizujące" - dodał ks. Kosicki.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowany jest w całej Unii Europejskiej. Jego wartość w całej UE wynosi 3,8 mld euro, w Polsce - 550 mln euro.

W ramach Podprogramu 2017, którego realizacja rozpoczęła się w sierpniu, pomoc w postaci artykułów żywnościowych otrzymać mogą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, których miesięczny dochód nie przekracza 1.028 zł na osobę w rodzinie, lub 1.268 zł w przypadku osoby samotnej.