Najniższa krajowa 2023 - co się zmieni?

Nie raz, jak do tej pory z początkiem roku kalendarzowego, a dwukrotnie - tyle razy wzrośnie płaca minimalna w 2023 roku. Wynika to z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 10 października 2002 roku i w tym konkretnym przypadku odnosi się bezpośrednio do prognozowanego wskaźnika cen.

Płaca minimalna 2023 - będą dwie podwyżki najniższej krajowej

Zgodnie z art. 3 - jeśli ten wyniesie co najmniej 105% - ustala się dwa terminy, w których zmienia się minimalna stawka godzinowa i minimalne wynagrodzenie. Nastąpi to z dniem 1 stycznia, a następnie 1 lipca.

Wskaźnik cen jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, a w 2023 roku wyniesie niemal 110%.

Najniższa krajowa 2023 - ile wyniesie płaca minimalna brutto?

Pierwotnie w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów znalazły się inne stawki brutto niż te ostatecznie uchwalone, co ma bezpośredni związek z szalejącą inflacją. I tak - w styczniu 2023 płaca minimalna wyniesie nie 3383 zł brutto, a 3490 zł brutto, natomiast najniższa krajowa 2023 w lipcu będzie wynosić 3600 zł brutto, zamiast proponowanych wcześniej 3450 zł brutto. Z wyliczeń wynika również, że lipcowa podwyżka płacy minimalnej oznaczać będzie, że płaca minimalna będzie wtedy wyższa od tej w 2022 roku o 590 zł.

Najniższa krajowa 2023 - ile wynosi stawka godzinowa 2023?

Minimalna stawka godzinowa w 2023 roku wzrośnie odpowiednio do 22,80 zł od 1 stycznia i do 23,50 zł od 1 lipca. Stawka w lipcu przyszłego roku będzie o 3,80 zł wyższa od tej z 2022 roku.

Tutaj również zmiana, gdyż pierwotnie stawka godzinowa miała według założeń wynieść finalnie w 2023 roku 22,50 zł.

Płaca minimalna 2023 a przeciętne wynagrodzenie

W efekcie od stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie stanowić 50,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2023 r., a od lipca 2023 r. - 51,9 proc.

- Od lipca 2023 roku minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 19,6 proc. w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2022 roku. Z kolei w porównaniu do 2015 roku. płaca minimalna wzrośnie o 105,7 proc. W 2015 roku wynosiła ona, bowiem 1750 zł - wylicza szefowa resortu rodziny Marlena Maciąg.