Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Terminy ferii zimowych 2023. Z czego wynikają?

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii w szkołach w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to w następnym roku ich termin w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego.

Podziału na województwa dokonano, biorąc pod uwagę liczbę uczniów. Z tej reguły są wyłączone tylko woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie ferie są zawsze na przełomie stycznia i lutego.

W 2021 roku ze względu na epidemię COVID-19 ferie zimowe były w jednym terminie w całym kraju, zaraz po przerwie świąteczno-noworocznej.

Kiedy są ferie zimowe 2023 w województwach?

Województwo Termin ferii zimowych 2023
 Ferie zimowe 2023 - lubelskie  16 stycznia - 29 stycznia
 Ferie zimowe 2023 - łódzkie  16 stycznia - 29 stycznia
 Ferie zimowe 2023 - podkarpackie  16 stycznia - 29 stycznia
 Ferie zimowe 2023 - pomorskie  16 stycznia - 29 stycznia
 Ferie zimowe 2023 - śląskie  16 stycznia - 29 stycznia
 Ferie zimowe 2023 - podlaskie  23 stycznia - 5 lutego
 Ferie zimowe 2023 - warmińsko-mazurskie  23 stycznia - 5 lutego
 Ferie zimowe 2023 - kujawsko-pomorskie  30 stycznia - 12 lutego
 Ferie zimowe 2023 - lubuskie  30 stycznia - 12 lutego
 Ferie zimowe 2023 - małopolskie  30 stycznia - 12 lutego
 Ferie zimowe 2023 - świętokrzyskie  30 stycznia - 12 lutego
 Ferie zimowe 2023 - wielkopolskie  30 stycznia - 12 lutego
 Ferie zimowe 2023 - dolnośląskie  13 lutego - 26 lutego
 Ferie zimowe 2023 - mazowieckie  13 lutego - 26 lutego
 Ferie zimowe 2023 - opolskie  13 lutego - 26 lutego
 Ferie zimowe 2023 - zachodniopomorskie  13 lutego - 26 lutego

Ferie zimowe a przedszkola

Przedszkola są placówkami nieferyjnymi, pracują przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola lub rady rodziców. Oddział przedszkolny w szkole działa zgodnie z przepisami o przedszkolach publicznych. Dzieci, które korzystają w szkole z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym, mają prawo do opieki w trakcie całego roku szkolnego, z wyjątkiem przerw ustalonych w takim trybie jak w przypadku przedszkoli.