Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był wyższy o 0,2 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 6,1.

W porównaniu do czerwca 2017 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 1,3 pkt. proc.

"Spośród składowych wskaźnika największy wzrost odnotowano w ocenie obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (2,8 p. proc.). Wartości niższe niż przed miesiącem osiągnęły oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadki odpowiednio o 1,3 i 0,7 p. proc.)" - napisano.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 1,2 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 4,0.

"Na poprawę wartości wskaźnika wpłynął przede wszystkim wzrost oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (5,0 p. proc.). Niższą wartość odnotowano dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia (spadek o 0,5 p. proc.)" - napisano.

W czerwcu WWUK osiągnął wartość o 2,2 p. proc. wyższą, niż w analogicznym miesiącu 2017 r.