"Są wśród nas najwyżsi przedstawiciele państw, instytucji i narodów z całego świata. Wyrażamy wam naszą wdzięczność za wzruszającą życzliwość i współczucie. Wasza obecność i uczestnictwo w naszej żałobie jest znakiem najgłębszych więzi łączących całą rodzinę ludzką i wyrazem pragnienia, by te więzi rozwijać i pogłębiać dla dobra wspólnego wszystkich ludzi" - powiedział kard. Dziwisz.

Metropolita krakowski powitał też wszystkich zebranych w Bazylice Mariackiej i poza jej murami oraz wszystkich uczestniczących w mszy pogrzebowej pary prezydenckiej za pośrednictwem radia i telewizji w Polsce i na całym świecie.

"Gdziekolwiek jesteśmy, dziś w sposób szczególny czujemy się związani wspólnotą losu. Niech świadomość tej wspólnoty pozwoli nam zespolić serca, ideały i czyny, by nasz świat stawał się coraz bardziej ludzki" - wzywał kard. Dziwisz.