Powszechnie wiadomo, że rzucenie palenia wiąże się często ze zmianą masy ciała. Z badań wynika, że osoby, którym udało się rzucić palenie, często tyją, podczas gdy palacze są mniej narażeni na otyłość niż ludzie niepalący. "Niestety dla młodzieży - a szczególnie dziewcząt, fakt ten bywa powodem, dla którego rozpoczynają przygodę z papierosami i chcą w niej trwać. W ten właśnie sposób chcą kontrolować masę swojego ciała" - mówi główna autorka badania, dr Konstantina Zachari z Harokopio University Athens.

Naukowcy wyliczyli już wcześniej, że przyrost masy ciała następujący po zaprzestaniu palenia (który średnio wynosi 10 kg w ciągu 5 lat) jest jednym z ważniejszych czynników demotywujących, przez który byli palacze, głównie kobiety, wracają do nałogu.

Grupa badawcza dr Zachari postanowiła zbadać wpływ palenia papierosów i ich odstawienia na kwestie związane z odżywaniem: ilość przyjmowanych kalorii, apetyt, nawyki żywieniowe, poziom hormonów.

Badanie przeprowadzono na grupie 14 zdrowych mężczyzn, którzy przez całą noc nic nie jedli ani nie palili papierosów. Przydzielono ich losowo do jednej z dwóch grup: panowie z pierwszej grupy mogli wypalić rano dwa papierosy swojej ulubionej marki, mężczyźni z grupy drugiej (kontrolnej) mieli trzymać papierosa w rękach, lecz nie mogli go zapalić. Po określonym czasie wszystkich uczestników zaproszono do sali z rozmaitymi przekąskami, które można było jeść do woli. Pobrano od nich również próbki krwi (do zbadania stężenia greliny, obestatyny, insuliny, GLP-1 i cholecystokininy) oraz przeprowadzono krótkie ankiety dotyczące łaknienia.

Okazało się, że wypalenie papierosów miało duży wpływ na ilość spożytych przez mężczyzn kalorii - zmniejszyło ją o 152 kalorii, co jest statystycznie znaczącym wynikiem. Nie zaobserwowano natomiast żadnego wpływu papierosów na preferencje smakowe uczestników ani na spożycie poszczególnych makroskładników.

W próbkach krwi pobranych od panów z obu grup stwierdzono niewielkie zmiany w stężeniu osoczowej greliny. W przypadku innych hormonów związanych z apatytem żadnych zmian nie zauważono.

"Jak pokazało nasze niewielkie badanie, palenie ma bardzo duży wpływ na spożycie kalorii. Być może odpowiadają za to zmiany w stężeniu greliny, do których dochodzi u palaczy. Konieczne są dalsze badania tego zagadnienia, które pokażą, czy podobny efekt da się zaobserwować w większe grupie badawczej i to, jakie są potencjalne mediatory biologiczne i sposoby bilansowania masy ciała po rzuceniu palenia. Pomogłoby nam to opracować skuteczniejsze strategie dla palaczy, zapobiegające silnemu przyrostowi masy ciała, co z pewnością przyczyniłoby się do zwiększenia odsetka osób wychodzących z nałogu i zmniejszenia liczby nawrotów" - mówi Zachari.

Wyniki badania zaprezentowano 5 września w Londynie podczas tegorocznego European Respiratory Society International Congress.