Centrala KOWR będzie znajdowała się w Warszawie na ul. Karolkowej, w dotychczasowej siedzibie ARR. W każdym mieście wojewódzkim będzie oddział terenowy, z wyjątkiem województwa zachodniopomorskiego, gdzie zaplanowano dwa oddziały: w Szczecinie i w Koszalinie.

Ponadto KOWR będzie miała swoje biura terenowe. Ich lokalizacje zostaną rozmieszczone tak, aby znajdowały się jeszcze bliżej rolnika. W sumie będzie ok. 60 oddziałów. Najwięcej przewidziano w woj. warmińsko-mazurskim (11).

Według ARR, "dodatkowe siedziby ułatwią dostęp beneficjenta do instytucji oraz zapewnią sprawniejszą obsługę. To w nich będzie można uzyskać wszelkie informacje oraz pobrać potrzebne dokumenty. Zarówno w oddziałach terenowych, jak i biurach terenowych (filiach) będzie można złożyć wnioski i uzyskać pomoc przy ich wypełnieniu.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przejmie zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich, którymi zajmuje się ARR oraz zostaną włączone do niego zadania Agencji Nieruchomości Rolnych.