Wśród wątków uwzględnionych w nagraniu znalazła się konstatacja Orbana, że Polska i Węgry należą do regionu środkowoeuropejskiego, a ostatnie lata dowiodły, że środkowoeuropejskie systemy gospodarcze, w tym Polski i Węgier, działają.

"Europa Środkowa działa" - ocenił Orban, podkreślając, że kraje regionu więcej wnoszą do siły UE, niż ktokolwiek sądził w momencie ich wstępowania do Unii, a teraz mogą powiedzieć, że są motorem gospodarczym UE.

Jak zaznaczył, Europa Środkowa pełni udaną i stabilizującą rolę w Europie i chciałaby "z odpowiadającą temu siłą zabierać głos w sporach dotyczących przyszłości Europy".

Orban podkreślił też, że Węgry chcą, by "Europa pozostała europejska" i odrzucają imigrację, a także uznają za istotne wzmocnienie rodzin i wspieranie narodzin dzieci. Zaznaczył ponadto, że należy strzec i wzmacniać chrześcijańską kulturę europejską.

Premier Węgier zakończył konstatacją, że jego rozmowy z Morawieckim były znakomite. "Wiele uczyniliśmy dla wzmocnienia przyjaźni polsko-węgierskiej. Przyjaźń polsko-węgierska także w przyszłości pozostanie jednym z kamieni węgielnych europejskiej polityki Węgier" - podkreślił Orban.