Instytut, zajmujący się badaniem i upamiętnianiem pontyfikatu Jana Pawła II, będzie współpracował z Centrum, które w swoim obrębie buduje muzeum Jana Pawła II i prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego.

Otwarcia Instytutu dokonali metropolita warszawski abp Tadeusz Nycz, marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik oraz wicewojewoda Ludwik Rakowski, którzy zapowiedzieli szeroką współpracę samorządu wojewódzkiego z tymi instytucjami.

"Cieszę się, że dom, który jest domem Instytutu Jana Pawła II, przyjmie w swoje pomieszczenia Centrum Opatrzności Bożej, w tym twórców muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego" - powiedział podczas uroczystej inauguracji działalności Instytutu abp Nycz. Podkreślił, że czwartkowa inauguracja nowej siedziby to otwarcie "nowego etapu pracy, możliwości i rozwoju obu instytucji".

Zdaniem metropolity warszawskiego, "jest potrzebne utrwalanie w pamięci Polaków, i nie tylko Polaków, osoby Jana Pawła II, jego dzieła i całego pontyfikatu, ale także tej jego odwagi świętości, do której nie tylko nas wszystkich nawoływał, ale także swoim życiem dawał nam wzór i przykład świętości".

Abp Nycz podkreślił, że Instytut, który został powołany trzy lata temu na podstawie umowy między archidiecezją warszawską a samorządem województwa mazowieckiego, ma przede wszystkim dokumentować pontyfikat Jana Pawła II. Ponadto - jak dodał hierarcha - Instytut będzie odgrywał rolę edukacyjną i będzie przybliżał postać Jana Pawła II tym wszystkim, którzy sami nie przeżyli pontyfikatu polskiego papieża, bo byli za młodzi, a także tym, którzy przeżyli, ale ciągle mają potrzebę, by wracać do treści pontyfikatu Jana Pawła II, do tego wszystkiego, co nam, Polakom, przydarzyło się w ciągu tych 26 szczęśliwych lat posługi polskiego papieża na Stolicy Piotrowej.

"Otwierając Instytut, jesteśmy papieżowi Janowi Pawłowi II to winni, żeby jego osoba, jego dzieło, jego świętość była na różny sposób ukazywana i przybliżana następnym pokoleniom. I stąd to przedsięwzięcie ma wymiar dalekosiężny i czasowy" - powiedział abp Nycz.

Dodał, że otwierając instytut, "pragniemy też jak najlepiej wykorzystać utworzone struktury organizacyjne i możliwości działania, aby udostępniać narodowi polskiemu oraz społeczności Kościoła Powszechnego skarby ducha, myśli, działania i twórczości papieża-Polaka".

Abp Nycz wyraził również nadzieję, że w tym roku będziemy się cieszyć wyniesieniem Jana Pawła II na ołtarze.

Struzik podkreślił, że głównym przedmiotem działalności Instytutu jest gromadzenie wszelkich pamiątek związanych z osobą papieża Jana Pawła II, ich katalogowanie, naukowe opracowywanie oraz organizowanie badań i ekspedycji naukowych. Dodał, że Instytut prowadzi działalność edukacyjną, a także studia nad recepcją nauki Jana Pawła II w Polsce i poza jej granicami poprzez wydawanie publikacji oraz organizowanie różnorodnych wydarzeń, m.in. sympozjów, koncertów, przedstawień, wystaw.

Prezes Centrum Opatrzności Bożej Piotr Gaweł, podkreślił, że głównym celem Centrum jest "urzeczywistnianie i rozwijanie idei wotum jako wyrazu wdzięczności narodu polskiego dla Opatrzności Bożej, a także promowanie wiedzy i postaw patriotycznych Polaków". Dodał, że jego rolą jest także zbieranie funduszy na budowę kompleksu świątynnego, muzeum Jana Pawła II i prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, a także koordynacja działań związanych z Dniem Dziękczynienia.

W uroczystości uczestniczyli m.in. kardynałowie, biskupi, przedstawiciele kancelarii prezydenta i premiera, a także władz samorządowych województwa mazowieckiego.

Na potrzeby Instytutu archidiecezja warszawska użyczyła część nieruchomości w kompleksie Świątyni Opatrzności Bożej. Samorząd województwa mazowieckiego w latach 2006-2009 przeznaczył na wybudowanie nowej siedziby Instytutu 20 mln zł. Nowa przestrzeń umożliwi dalszy rozwój tej instytucji, w tym m.in. pełne udostępnienie biblioteki, ekspozycję zebranych muzealiów, organizowanie konferencji naukowych i szkoleń.