Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Komisja Europejska żąda zwrotu nieprawidłowo wykorzystanych funduszy

Łącznej kwoty 528,5 mln euro spodziewa się do zwrotu od państw członkowskich Komisja Europejska tytułem nieprawidłowego wykorzystania środków pochodzących z unijnego budżetu na wsparcie elementów Wspólnej Polityki Rolnej - podaje FAMMU/FAPA.

Pieniądze mają być zwrócone do unijnego budżetu z Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Francji Wielkiej Brytanii, Grecji, Irlandii, Włoch, Łotwy oraz Holandii, Portugalii, Słowenii i Szwecji. To już 29 taka decyzja począwszy od 1995 roku, czyli od daty kiedy Komisja Europejska rozpoczęła ścisłe kontrolowanie wydatków wspólnotowych pieniędzy. W przypadku nieprawidłowego wykorzystania pieniędzy na wsparcie unijnego rynku owoców i warzyw do zwrotu zażądano sumy 75,71 mln euro, z czego najwięcej z Francji, a także z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Irlandii i Portugalii. Szczegóły w najbliŜszym wydaniu raportu kwartalnego.© Portal Spożywczy 2021-06-23 20:04:00