Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Francuzi chcą zniesienia opłąty cukrowej

Francuscy plantatorzy buraków cukrowych domagają się zniesienia opłaty cukrowej (12 euro/t wyprodukowanego cukru) - informuje FAMMU/FAPA.

Zdaniem związkowców z CGB, taka opłata produkcyjna jest niesprawiedliwa, ponieważ dotyczy wyłącznie unijnego cukru. Importowany cukier nie podlega zaś takim obciążeniom fiskalnym. Dodatkowo opłata jest aktualnie dużym obciążeniem ze względu na rosnące szybko koszty produkcji i jednocześnie spadające ceny.

Mariann Fischer-Boel, Komisarz ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE uznała żądania francuskich plantatorów za niezrozumiałe. Podkreśliła, że na obecnym etapie prac nad budżetem taka zmiana jest wykluczona.© Portal Spożywczy 2021-06-19 10:52:03