Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Do końca roku niska płynność na rynkach finansowych

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej mają obecnie ograniczony wpływ na kwotowania złotego - uważają dilerzy. Inwestorzy obligacji natomiast oczekują na dalsze znaczące obniżki stóp procentowych.

Rada zdecydowała się we wtorek na redukcję stóp procentowych o 75 pkt bazowych, ale przy ograniczonym handlu miała ona znikomy wpływ na rynek FX.

- Wydaje się, że płynność na rynku będzie w najbliższych dniach bardzo niska. W związku z tym trudno jest przewidzieć jakie będą kwotowania złotego w najbliższych dniach. O kursie zdecydują raczej indywidualne transakcje - niekoniecznie związane z nastrojem na rynku. Takie pojedyncze transakcje przy niskiej płynności mogą jednak zachwiać rynkiem - powiedział PAP diler z warszawskiego banku.

- Wydaje się, że obniżki stóp procentowych przestały już wpływać na kwotowania złotego. Główną figurą dla rynku walutowego będzie teraz dana o bilansie płatniczym - powiedział PAP Błażej Wajszczuk z Fortis Banku. Dilerzy walutowi uważają, że szczyt osłabienia złotego mamy już za sobą.

Ze względu na okres świąteczny płynność na rynku długu jest bardzo niska. - W najbliższych dniach nie spodziewamy się przełomowych ruchów na rynku. Wydaje mi się, że dzisiejsza decyzja Rady rodzi wśród inwestorów oczekiwania na podobne decyzje w I kw. 2009 roku. Inwestorzy spodziewają się, że skala obniżek w przyszłym roku będzie duża, co powinno być korzystne dla obligacji szczególnie z krótkiego końca krzywej - powiedział Wajszczuk.

 © Portal Spożywczy 2021-06-25 13:06:52