Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

UOKiK: kary będą bardziej surowe i przejrzyste

Od 1 stycznia 2009 r. stosowane są wytyczne w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorców naruszających prawo antymonopolowe - poinformował w piątkowym komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wytyczne mają zwiększyć przejrzystość metodologii ustalania sankcji. Zdaniem Urzędu wytyczne wyjaśnią przedsiębiorcom, w jaki sposób organ antymonopolowy ustala sankcje za poszczególne, niezgodne z prawem działania monopolowe.

"Polityka konkurencji na lata 2008-2010 zakłada, że jednym z priorytetów Urzędu jest zwiększenie efektywności działań organu antymonopolowego. W tym celu niezbędne jest również surowsze karanie przedsiębiorców naruszających zasady uczciwej rywalizacji rynkowej" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z ustawą antymonopolową maksymalna wysokość sankcji nie może przekroczyć 10 proc. przychodów w roku poprzedzającym wydanie decyzji.

Zgodnie z wytycznymi, Urząd najdotkliwiej będzie karał zmowy prowadzące do wyeliminowania z rynku wszystkich znaczących konkurentów, czyli "horyzontalne ograniczenia konkurencji, do których dochodzi na tym samym poziomie handlu czy świadczenia usług, np. porozumienie cenowe producentów czy zmowa pomiędzy uczestnikami przetargu, oraz nadużycie pozycji dominującej mające na celu wyeliminowanie całej konkurencji".

Nieco niższe są kary pieniężne nakładane przez UOKiK na przedsiębiorców w przypadku m.in. ustalania cen odsprzedaży towarów lub usług czy nadużywania pozycji dominującej prowadzącego do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku.

Ustalając wysokość kary finansowej, prezes UOKiK-u bierze także pod uwagę "korzyści dla przedsiębiorcy wynikające z naruszenia przez niego prawa lub wpływ danej praktyki na rynek". Na wielkość sankcji ma również wpływ czas trwania antykonkurencyjnych zachowań przedsiębiorcy.

Okolicznościami łagodzącymi dla przedsiębiorcy przy ustalaniu ostatecznej wysokości kary - jak informuje Urząd - mogą być np.: zaprzestanie praktyki przed wszczęciem postępowania przez UOKiK, działanie pod przymusem, dobrowolne usunięcie skutków naruszenia.

Kara może być natomiast bardziej dotkliwa, gdy przedsiębiorca był liderem lub inicjatorem praktyki bądź gdy już wcześniejszej naruszył zakaz praktyk ograniczających konkurencję.

UOKiK przypomina jednocześnie, że do 15 stycznia trwają konsultacje w sprawie analogicznych wytycznych w odniesieniu do przedsiębiorców naruszających zbiorowe interesy konsumentów.© Portal Spożywczy 2021-06-25 12:08:03