Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Wilbo: Nie jesteśmy zainteresowani ugodą z Seko!

Zarząd Wilbo oświadczył dziś, że złożony w ostatnich dniach przez spółki Seko i Złota Rybka wniosek o zawezwanie przez Sąd Rejonowy w Gdyni Wilbo i byłych znaczących akcjonariuszy tej firmy Waldemara Wilandta i Dariusza Bobińskiego do próby ugodowej, jest "całkowicie bezzasadny". Wilbo, które znajduje się w stanie upadłości układowej, nie zamierza w tej sprawie zawierać ugody, która oznaczałaby zapłatę 10 mln zł z odsetkami.


© Portal Spożywczy 2021-10-27 18:30:32