Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Niższe ceny mięsa w drugiej połowie roku pozytywnie wpłyną na marże przetwórców

Analitycy Domu Maklerskiego mBanku oceniają, że niższe ceny mięsa w drugiej połowie roku powinny pozytywnie wpływać na marże przetwórców i podwyższyli rekomendację dla spółki Tarczyński do „kupuj".


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 24-07-2014, 10:22

Zdaniem analityków, podobnie jak we wcześniejszych latach, po okresie wakacyjnym ceny mięsa powinny zacząć spadać, czemu dodatkowo sprzyjać powinny niskie ceny zbóż, a niższe ceny mięsa w drugiej połowie roku powinny pozytywnie wpływać na marże przetwórców.

Podkreślają, że drugi kwartał 2014 roku przyniósł odreagowanie cen na rynku mięsa wieprzowego w Europie i dodają, że jest wysoka korelacja cen mięsa z rynkiem zbóż.

Historycznie ceny mięsa wieprzowego były bardzo silnie skorelowane z cenami zbóż. Obserwowany w ostatnim czasie spadek cen pszenicy i kukurydzy wpływać powinien na niższe ceny pasz w sezonie 2014/2015 oraz wzrost rentowności chowu trzody. To z kolei przełożyć się powinno na spadek cen mięsa wieprzowego na terenie Unii Europejskiej.

Analitycy w raporcie z 17 lipca zaznaczają, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni cena mięsa wieprzowego spadła o ponad 6% - głównie w efekcie spadku cen zbóż na rynkach światowych (pszenicy i kukurydzy).

Historycznie ceny mięsa wieprzowego sezonowo wzrastały w okresie wakacyjnym, osiągając maksimum w VIII, a później spadały do końca roku. Obserwowane w okresie 2Q'14 wzrosty cen mięsa w przypadku Grupy Tarczyński spółka rekompensuje konsumpcją zamrożonego surowca, jaki został zakupiony w okresie 1Q'14 (po średnio 7% niższych cenach).

- Zgromadzone zapasy starczą prawdopodobnie do końca VIII/IX, a później rentowności sprzyjać powinien oczekiwany spadek cen surowca. Obniżamy naszą cenę docelową dla akcji Tarczyński z 12,50 PLN do 12,20 PLN (efekt niższej wyceny porównawczej) oraz podwyższamy naszą rekomendację z trzymaj do kupuj - napisali analitycy.

© Portal Spożywczy 2020-07-12 05:32:01