Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Dobry rok dla eksporterów żywności

Według szacunków Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w 2008 r. polskie firmy sprzedały za granicą o 7,2 proc. więcej produktów spożywczych w porównaniu z 2007 r.

Ogólna wartość eksportu polskiej żywności w 2008 r. osiągnęła wartość około 10,7 mld euro, czyli o ponad 7 proc. więcej niż przed rokiem. Dodatnie było też saldo obrotów żywnością z zagranicą. Do Polski sprowadziliśmy artykułów spożywczych za około 9 mld euro. Jest to o 13,3 proc. więcej niż w 2007 r. Spadła więc różnica między wartością eksportu i importu żywności. Dodatnie saldo w handlu spożywczym skurczyło się z około 2 mld euro w 2007 r. do 1,6 mld euro w 2008 r.

Handel zagraniczny artykułami spożywczymi słabł jednak w ostatnim kwartale 2008 r., zarówno po stronie eksportu jak i importu. Z danych ministerstwa rolnictwa wynika, że pierwsze trzy kwartały 2008 r. były znacznie lepsze, niż cały rok. Eksport wyniósł wtedy 8,4 mld euro i był o 14 proc. wyższy niż w pierwszych trzech kwartałach 2007 r. Import wyniósł 7,1 mld euro, był o 25 proc. wyższy niż rok wcześniej. Saldo natomiast, choć wciąż dodatni, już było gorsze (czyli niższe) o 24 proc., wyniosło 1,2 mld euro. W ubiegłym roku nie zmieniła się struktura handlu zagranicznego żywnością ani też jego główne kierunki.

Co ciekawe, w eksporcie nastąpił wzrost sprzedaży produktów mleczarskich, choć mleczarnie są bardzo niezadowolone z polskiej i unijnej polityki w tym zakresie. W imporcie odnotowano znaczny wzrost zakupów mięsa, głównie wieprzowiny i jego przetworów. Naszymi największymi kategoriami produktów w eksporcie nadal są papierosy (znaczna część produkcji polskich fabryk British American Tobacco i Philip Morris idzie na eksport), wyroby piekarnicze, mięso, sery, sok jabłkowy czekolada, owoce mrożone, mleko w proszku, ryby wędzone. Do Polski zaś najwięcej przywieziono wieprzowiny, makuchów sojowych, syropów cukrowych, zboża, owoców cytrusowych i świeżych ryb. Głównym partnerem handlowym jest dla Polski Unia Europejska, do której trafia 75 proc. eksportu i od której kupujemy 66 proc. produktów żywnościowych.

Jeśli chodzi o kraje to na pierwszym miejscu wśród odbiorców naszej żywności znalazły się Niemcy, na drugim Wielka Brytania, a na kolejnych: Czechy, Niderlandy, Włochy i Francja. Najczęściej zaś firmy sprowadzały żywność z Niemiec (20 proc.), Niderlandów (9,4 proc.) Hiszpanii (5,8 proc.) i z Argentyny (5,3 proc.).

IERiGŻ ocenia, że w pierwszej połowie 2009 r. eksport produktów żywnościowych wyniesie ok. 5,5 mld euro i będzie o 5,8 proc. wyższy niż przed rokiem. Wydatki na żywność zwiększą się o ok. 2,7 proc. do ok. 4,7 mld euro. Nadal utrzyma się dodatnie saldo w handlu zagranicznym tymi produktami na poziomie 0,86 mld euro. Zaś w całym 2009 r. saldo prawdopodobnie wyniesie ok. 1 mld euro.© Portal Spożywczy 2021-06-19 11:34:50