Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Polska przeciwko podwyżce akcyzy na papierosy

- Nie popieramy przewidzianego w projekcie dyrektywy podwyższenia unijnego minimum podatkowego na papierosy i tytoń drobno krojony przeznaczony do skręcania papierosów. Nie zgadzamy się także na przyznanie Polsce krótszego, niż ma część państw członkowskich, okresu przejściowego - mówi Rzeczpospolitej Witold Lisicki z Ministerstwa Finansów. W wyniku podwyżki papierosy mogą zdrożeć do 2015 r. o ok. 50 proc.

Dyrektywa, której projekt ujrzał światło dzienne w lipcu 2008 r., zakłada, że od 2014 r. udział akcyzy w średniej cenie papierosów w UE będzie nie mniejszy niż 63 proc. (obecnie 57 proc.). Jednocześnie jej minimalna kwota ma się zwiększyć z 64 euro do 90 euro na 1000 sztuk papierosów. Akcyza na tytoń miałaby stanowić dwie trzecie minimalnej stawki podatku nakładanego na papierosy.

Polska na osiągnięcie wyższej stawki miałaby czas do 2015 r. Z dłuższego okresu na dostosowanie się niż my skorzystać miałyby kraje bałtyckie. Dla Polski byłaby to kolejna drastyczna podwyżka akcyzy. Wchodząc do Unii, zobowiązaliśmy się, że 64 euro na 1000 sztuk osiągniemy w 2009 r. Aby dojść do tego poziomu, tylko w 2008 r. resort finansów podniósł podatek o ponad 20 proc., natomiast na początku 2009 r. o kolejne 18 proc.

W wyniku proponowanej przez Brukselę podwyżki akcyzy papierosy w Polsce zdrożeją o ok. 50 proc. - Wzrost cen spowodowany podwyżką akcyzy przełoży się z pewnością na oczekiwany przez Komisję Europejską spadek sprzedaży - mówi Krzysztof Stefanowicz, szef zespołu ds. cła i akcyzy w KPMG. Bruksela zakłada, że w ciągu pięciu lat po podwyżce konsumpcja tytoniu zmniejszy się w UE o jedną dziesiątą.

Tymczasem firmy tytoniowe obawiają się nie tylko spadku sprzedaży z legalnych źródeł. - Podwyżka akcyzy doprowadzi do wzrostu konkurencyjności nielegalnych produktów. Z tego powodu mogą stracić budżet państwa i producenci działający zgodnie z prawem - uważa Krzysztof Kępiński, kierownik ds. regulacyjnych British American Tobacco Polska, wicelidera polskiego rynku tytoniowego.

Zdaniem Stefanowicza argument ten nie jest do końca trafny: - Doświadczenia np. Hiszpanii wskazują, że spadek nielegalnej sprzedaży papierosów osiągany był metodami kontrolno-prewencyjnymi. Nawet przy relatywnie niskich podatkach na wyroby tytoniowe produkty te w oficjalnym handlu będą znacznie droższe niż podobne oferowane nielegalnie.

 © Portal Spożywczy 2021-06-19 11:29:20