Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Duże zmiany w zarządzie spółki Kofola

Akcjonariusz Kofoli, spółka KSM Investment S.A. z Luksemburga, powołała na członków Rady Nadzorczej Kofoli Ireneusza Stolarskiego, Martina Dokoupila oraz Raimondo Eggink.

Należy dodać, że Ireneusz Stolarski będzie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki.

Obecny skład Rady Nadzorczej spółki Kofola jest następujący: Ireneusz Stolarski (przewodniczący), Jacek Woźniak (wiceprzewodniczący), Dariusz Prończuk, Raimondo Eggink oraz Martin Dokoupil.© Portal Spożywczy 2021-06-19 11:50:37