Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Belvedere notuje spadki przychodów; rynek wódki w Polsce spada

Belvedere, producent alkoholi mocnych, osiągnął w I półroczu 2014 r. obroty (bez uwzględniania podatku akcyzowego) w wysokości 236,6 miliona euro, czyli o 6,9% niższe w stosunku do I półrocza 2013 r. W Polsce przychody spadły o 6,8 proc., a rynek alkoholi mocnych spadł w tym czasie o 4 proc.


Autor: BW, portalspozywczy.pl
Data: 19-08-2014, 10:35

Na wyniki grupy, której sztandarowym produktem jest wódka Sobieski, miała wpływ strategia polegająca na skupieniu się na działalnościach wysokomarżowych oraz zastoju na rynku win i alkoholi mocnych.

- Działalność spółki Belvedere w I półroczu 2014 r. uległa zmniejszeniu za sprawą trudnej sytuacji na rynku wina i alkoholi mocnych. Pomimo tego, spółka Belvedere dowiodła potencjału swych marek, które to umacniają udziały w rynku. Nasze wszystkie wysiłki są skierowane na dalszy rozwój Grupy - mówi Jean-Noel Reynaud, dyrektor generalny spółki Belvedere.

We Francji

We Francji obroty netto (bez akcyzy) w I półroczu 2014 r. wyniosły 107,8 miliona euro, czyli zmalały o 2,2%.

Spółka podała w raporcie, że spadek sprzedaży jest związany ze zmianą importerów oraz z podjęciem strategicznej decyzji o zaprzestaniu sprzedaży win luzem, która generowała bardzo niskie marże.

Belvedere podjęła decyzję o skupieniu się na działalnościach wysokomarżowych, zarówno na rynku francuskim, jak i innych.

We Francji, sztandarowe marki osiągnęły dobre wyniki: ilościowo sprzedaż marki William Peel wzrosła w I półroczu 2014 r. o 3,5% i marka wciąż
umacnia swą pozycję, podczas gdy rynek whisky skurczył się o 0,5% (źródło: AC Nielsen).

Ilościowo dynamika sprzedaży marki Sobieski była 3,5 razy wyższa od dynamiki całego rynku i wyniosła 19,6%, podczas gdy rynek urósł ogółem o 5,1%.

Marka Fruits&Wine utrzymuje pozycję lidera na francuskim rynku BABV - napojów na bazie wina - z 29,6% udziałem w rynku (źródło: AC Nielsen).

- Dzięki dobrym wynikom swoich marek, Grupa awansowała z 4. na 3. miejsce na francuskim rynku win i alkoholi mocnych - poinformowała spółka.

W Polsce

W Polsce obroty netto (bez akcyzy) w I półroczu 2014 r. wyniosły 94,2 miliona euro, czyli zmniejszyły się o 6,8%.

- Spadek tłumaczy się głównie tym, że rynek skurczył się o 4% w ciągu sześciu pierwszych miesięcy 2014 r., co ma związek z 15% podwyżką podatku akcyzowego od 1 stycznia 2014 r. oraz zintensyfikowaną działalnością promocyjną konkurencji - poinformowała spółka.

- Zgodnie ze strategią utrzymania marż na produktach, spółka Belvedere nie zdecydowała się na udział w tak intensywnej polityce promocyjnej. Tym niemniej, Grupa potwierdziła, że jej pozycja na krajowym rynku wódki jest solidna i odnotowała ilościowo 14% udział w rynku, przy czym udział jedynie marki Krupnik wyniósł 11% całego rynku (źródło: AC Nielsen) - podano.

Inne kraje

Na Litwie obroty netto (bez akcyzy) w I półroczu 2014 r. wyniosły 10,5 miliona euro, czyli w stosunku do wyniku za I półrocze 2013 r. wzrosły o 33,9%.

- Wzrost ten zawdzięcza się głównie dobrym wynikom głównych marek wódki oraz Brandy Renaissance - podała Belvedere.

W Stanach Zjednoczonych obroty netto (bez akcyzy) pozostają na stałym poziomie i w I półroczu 2014 r. wyniosły 9,2 miliona euro. Nie biorąc pod uwagę różnic kursowych, obroty netto wzrosły o 4,3%, w szczególności dzięki wdrożeniu strategii przeniesienia wódki Sobieski do segmentu Premium, co spowodowało wzrost sprzedaży na rynku amerykańskim w I półroczu 2014 r. o 2% (źródło: NABCA).

W Hiszpanii obroty netto (bez akcyzy) w I półroczu 2014 r. wyniosły 5,7 miliona euro, czyli w stosunku do wyniku za I półrocze 2013 r. zmniejszyły się o 52,9%. Tak duży spadek tłumaczy się zakończeniem umowy o podwykonawstwo zawartej pomiędzy spółkami Pulco a Marie Brizard Espagne, w listopadzie 2013 r. Nie biorąc pod uwagę wpływu tego zdarzenia, obroty netto Grupy wzrosły w I półroczu 2014 r. o 16,3%, podczas gdy rynek skurczył się o -3,2% (źródło: AC Nielsen).

W Brazylii obroty netto (bez akcyzy) w I półroczu 2014 r. wzrosły do 3,1 miliona euro. Nie biorąc pod uwagę różnicy kursowych, wzrost sprzedaży wyniósł 9,6%.

Belvedere jest grupą działającą w sektorze win i alkoholi mocnych, obecną w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Grupa posiada portfel znaczących marek alkoholi mocnych, które rozwija - w szczególności Sobieski, William Peel i Marie Brizard.

© Portal Spożywczy 2020-06-01 07:13:17