Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Po likwidacji kwot produkcja mleka w Europie wzrośnie o 4,4 proc.

Wyniki badań wskazują, że produkcja mleka w UE-27 wzrośnie w wyniku likwidacji kwotowania o około 4,4 proc. - powiedział Dariusz Nieć, dyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku. Zastrzegł jednak, że w poszczególnych państwach członkowskich i regionach oczekiwane skutki likwidacji kwot są zróżnicowanie.


© Portal Spożywczy 2021-09-17 00:28:25