Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ambasador Rosji: Będzie memorandum o kontroli zakładów rybnych

Memorandum między Polską a Rosją, dotyczące kontroli polskich przedsiębiorstw zajmujących się dostawami i przerobem ryb, powinno zostać podpisane podczas zbliżających się targów "Zielony Tydzień" w Berlinie. O takich planach poinformował w poniedziałek na spotkaniu w Krajowej Izbie Gospodarczej ambasador Rosji Władimir Grinin. Targi rolnicze "Zielony Tydzień" ("Gruene Woche") potrwają od 16 do 25 stycznia.

Ambasador podał też, że na berlińskich targach powinny zostać podsumowane wyniki kontroli 18 polskich zakładów mięsnych, chcących prowadzić eksport do Rosji oraz 6 naszych zakładów mleczarskich. Obecnie zezwolenia na handel z Rosją posiada jedynie 5 zakładów
mięsnych.

Ministerstwo rolnictwa poinformowało PAP w poniedziałek, że podczas targów "Zielony Tydzień" planowane jest m.in. spotkanie polskich i rosyjskich służb weterynaryjnych oraz podpisanie memorandum odnośnie warunków dostaw ryb i ich przetworów oraz owoców morza z Polski do Rosji.

Ambasador przypomniał, że znacznie poprawiła się współpraca w dziedzinie rolnictwa. We wrześniu 2008 r. na targach Polagra w Poznaniu gościł rosyjski minister Aleksiej Gordiejew. Podczas tego spotkania zapadły decyzje o rozszerzeniu współpracy naukowo- technicznej i wymiany naukowej w rolnictwie. Ponadto strona rosyjska zaproponowała utworzenie wspólnych firm m.in. w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego.

W ramach polsko-rosyjskiej komisji mieszanej ds. współpracy gospodarczej powstała specjalna grupa zajmująca się sprawami rolnictwa - poinformował Grinin. Grupa ta ma odbyć posiedzenie jeszcze w styczniu tego roku. Przewodniczy jej wiceminister rolnictwa Marian Zalewski.

Jak poinformował PAP w poniedziałek, Krzysztof Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Polska od lat nie eksportuje ryb do Rosji. Głównym rynkiem zbytu dla tych produktów jest UE, do której wysyłamy 90 proc. produktów rybnych, z tego 50 proc. do Niemiec.

Według Hryszki Polska z Rosji sprowadzana praktycznie "śladowe" ilości ryb. W pierwszych dziesięciu miesiącach 2008 r. zaimportowano z Rosji jedynie 18 tys. ton ryb (w wadze żywej) na kwotę 86 mln zł, z tego 8,6 tys. ton dorszy. W tym samym czasie cały import wyniósł 544,3 tys. ton a jego wartość wyniosła 2 mld 212 mln zł.

 © Portal Spożywczy 2021-06-18 05:21:23