Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Opcje walutowe mają kosztować Sfinksa 8,8 mln zł

Sfinks Polska wycenia posiadane przez siebie instrumenty pochodne na -8,8 mln zł.

Faktyczna wycena obydwu transakcji na stopy walutowe i procentowe, zawartych 8 sierpnia i 14 października, wyniosła łącznie minus 8,8 mln zł według stanu na 31 grudnia 2008 r.

Spółka rozmawia z bankami na temat prolongaty spłaty zobowiązań kredytowych.

31 grudnia Spółka podała, że poprzedni zarząd podpisał kilka transakcji swap zamieniających znaczącą część zadłużenia spółki w złotówkach na euro, które mają obecnie negatywny wpływ na wyniki finansowe spółki.

Sfinks podał również w komunikacie, że spłacił pożyczkę w wysokości 2 mln zł zaciągniętą u osoby fizycznej. Jednocześnie Sfinks oficjalnie zażądał od Sfinks France SAS spłaty analogicznej pożyczki.© Portal Spożywczy 2021-06-19 10:43:28