Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Wysoka podaż kukurydzy wpływa na spadki cen pozostałych zbóż

Zwiększona podaż kukurydzy z nowych zbiorów wywierała presją na spadek cen także pozostałych zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 06–12.10.2014 r. przeciętna krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 643 zł/t, o 6 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu i o 3 proc. niższym niż miesiąc wcześniej - informuje ARR.


© Portal Spożywczy 2022-09-25 22:08:55