Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ceny oleju rzepakowego na stabilnym poziomie

W ostatnim tygodniu grudnia notowania oleju rzepakowego powróciły do poziomu 3 430 - 3 520 PLN/t, najlepiej odzwierciedlającego tendencje cenowe w obecnym sezonie.

Według informacji z MRiRW średnie krajowe ceny oleju w dwóch poprzednich tygodniach grudnia nie były miarodajne dla rynku, ponieważ zostały podane na podstawie niepełnych danych spowodowanych przerwą technologiczną w jednym z dużych zakładów. Notowania nasion rzepaku spadły do 1 200 PLN/t. Pozostawały silnie zróżnicowane regionalnie od około 1 000 PLN/t w górę. W pierwszym tygodniu grudnia zakłady przetwórcze skupiły 18 tys. t rzepaku. Dla porównania sprzedaż oleju i śruty wyniosła po 20 tys. t, zaś makucha 2,2 tys. t. W pozostałych tygodniach grudnia wolumeny transakcji były jeszcze niższe.

Rok 2008 w porównaniu do roku 2007 charakteryzuje się zmianami w strukturze wymiany międzynarodowej. Po 10 miesiącach 2008 r. eksport nasion rzepaku spadł o 53 proc. do 219,33 tys. t., oleju rzepakowego o 46 proc. do 115,4 tys. ton. Głównym rynkiem zbytu dla polskich eksporterów były Niemcy gdzie trafiło 68,8 proc. nasion rzepaku i 79,4 proc. oleju. Gwałtownie rósł import: nasion rzepaku ponad 6-krotnie do 224,7 tys. ton, w tym z Ukrainy prawie 30-krotnie do 147,52 tys. ton, a oleju 4-krotnie do 45,17 tys. ton. Październikowe ceny w imporcie nasion rzepaku wynosiły 384,76 EUR/t (380,37 EUR/t z Ukrainy dla 57,84 tys. ton), w imporcie oleju ogółem 1 082,61 EUR/t, zaś w eksporcie odpowiednio 366,67 i 1 067,44 EUR/t.© Portal Spożywczy 2021-06-18 14:00:48