Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Koalicja Polska Wolna od GMO apleuje do Senatu

W związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych Koalicja Polska Wolna od GMO złożyła do marszałka senatu Bogdana Borusewicza interwencję z apelem o odrzucenie ustawy w całości.


Autor: ŁR, portalspozywczy.pl
Data: 09-12-2014, 13:34
(fot. Fotolia)

W uzasadnieniu Koalicja Polska Wolna od GMO stwierdza, że ustawa jest sprzeczna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Ramowym Stanowiskiem Polski w sprawie GMO przyjętym w 2009 r., w którym obecny Rząd zadeklarował, że będzie dążyć do tego, aby Rzeczpospolita Polska uzyskała status kraju wolnego od GMO i opowiedział się przeciwko prowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamierzonego uwalniania GMO do środowiska w celach doświadczalnych.

W przedłożeniu rządowym (druk sejmowy nr 2349), bez konsultacji społecznych, dołączono do treści ustawy regulacje umożliwiające wprowadzanie do obrotu oraz dokonywanie zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska, skutkujące nieodwracalnymi stratami środowiskowymi, zdrowotnymi i ekonomicznymi.

„W naszym przekonaniu konstrukcja prawna proponowanego aktu legislacyjnego jest wadliwa. Proponowane ustawowe przyzwolenie na uprawy transgeniczne, w polskich warunkach jest jednoznaczne z przyznaniem prawa do biologicznego skażenia terytorium Polski o niespotykanej dotychczas skali. Żadne środki administracyjne nie są w stanie zapewnić hermetyczności i braku przepływu materiału biologicznego z pól upraw transgenicznych na sąsiednie plantacje wolne od GMO oraz tereny rekreacyjne i chronione" - czytamy w oświadczeniu przeciwników GMO.

© Portal Spożywczy 2020-07-10 02:52:24