Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

IGC: Najnowsze prognozy handlu mąką

W ostatnim kwartalnym opracowaniu IGC oszacowało światowy handel mąką pszenną w sezonie 2014/15 na 12,53 mln ton (w ekwiwalencie ziarna), tj. o 840 tys. ton mniej w porównaniu z poprzednią prognozą. Oznacza to jednak wyższy poziom eksportu niż w poprzednim sezonie handlowym – 12,46 mln ton oraz w sezonie 2012/13 – 12,18 mln ton. Najwyższy poziom osiągnął eksport mąki w sezonie 2011/12 (14,56 mln ton) - informuje FAMMU/FAPA.

W sezonie 2014/15 eksport semoliny w skali światowej szacowany jest w wysokości 360 tys. ton wobec około 350 tys. ton w dwóch poprzednich sezonach. Podwyższa to prognozę eksportu mąki (z pszenicy miękkiej i twardej) do 12,89 mln ton w porównaniu do 12,81 mln ton w poprzednim sezonie.

Największa korekta w prognozach wywozu mąki dotyczy Kazachstanu. Eksport mąki z tego kraju jest obecnie prognozowany w wysokości 2,9 mln ton, tj. o 300 tys. ton poniżej wcześniejszych przewidywań. Powodem obniżenia korekty są gorsze wyniki tegorocznej produkcji pszenicy w Kazachstanie. W bieżącym sezonie udział Kazachstanu, będącego zazwyczaj liderem w światowym eksporcie mąki, prognozowany jest w wysokości 23,1 proc. wobec 22,2 proc. w poprzednim sezonie i 19,3 proc. dwa sezony wcześniej.

IGC zredukowało także prognozę eksportu mąki z Turcji - z 2,7 mln ton do 2,45 mln ton. Oznacza to poziom wywozu o 29 proc. mniejszy niż w ubiegłym sezonie (3,36 mln ton). Kraj uplasował się na pierwszej pozycji w rankingu światowych dostawców tego produktu w sezonie 2013/14. W bieżącym sezonie udział Turcji w światowym eksporcie mąki pszennej obniży się do 19,6 proc. w porównaniu do 26,9 proc. sezon wcześniej.

IGC ocenia unijny eksport mąki w sezonie 2014/15 na 1,1 mln ton wobec 920 tys. ton w poprzednim sezonie handlowym. Bez zmian pozostała prognoza dla Argentyny - w wysokości 900 tys. ton. Oznacza to znaczący wzrost w porównaniu do słabych wyników osiągniętych w sezonie 2013/14 - wynoszących 324 tys. ton, spowodowanych spadkiem zbiorów.

Po stronie importu dokonano korekty w wysokości przywozu - o 100 tys. ton do 1,2 mln ton. Oznacza to jednak zbliżony poziom importu w porównaniu do poprzedniego sezonu handlowego - 1,248 mln ton. Wśród wiodących importerów znaczące wzrosty zakupów są oczekiwane ze strony Brazylii (do 650 tys. ton wobec 254 tys. ton w 2013/14), Syrii (do 700 tys. ton wobec 473 tys. ton sezon wcześniej) oraz Indonezji (do 700 tys. ton z 311 tys. ton w poprzednim sezonie handlowym).© Portal Spożywczy 2022-08-07 18:59:43