Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Polska największym producentem karpia w UE

Polska jest, obok Czech, największym producentem karpia w Unii Europejskiej. Znaczące ilości produkują jeszcze Niemcy, Węgry i Litwa. Roczna produkcja karpia handlowego w Polsce waha się w granicach 15-23 tys. ton i praktycznie w całości przeznaczona jest na rynek krajowy. Z danych Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie wynika, że w 2013 roku w Polsce wyprodukowaliśmy 18,8 tys. ton karpia, tj. ok. 1 tys. ton więcej niż w 2012 r. Przewiduje się, że wielkość produkcji w 2014 r. będzie zbliżona i wyniesie około 19 tys. ton.


Autor: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Data: 19-12-2014, 13:27

Karp, wraz z pstrągiem tęczowym, to główne gatunki ryb polskiej akwakultury. W ziemnych stawach o powierzchni dochodzącej do kilkuset hektarów, oprócz karpia hoduje się także wiele innych gatunków, między innymi karasie, liny, amury, tołpygi, sumy europejskie, szczupaki, sandacze.

W naszym kraju jest około 400 gospodarstw karpiowych, dostarczających na rynek ryby konsumpcyjne, a także obsadowe i zarybieniowe. Stawy karpiowe najczęściej skupione są w kompleksy zajmujące powierzchnię nawet kilku tysięcy hektarów. Z ponad 70 tys. ha ich powierzchni, użytkowane jest około 75 proc. Największe skupiska stawów karpiowych znajdują się w województwach południowych i centralnych.

Karp jest jedynym z nielicznych gatunków hodowanych w warunkach niemal odpowiadających naturalnym. Taka produkcja wpływa korzystnie nie tylko na środowisko, ale także na wartości odżywcze tej cennej ryby. Dzięki działalności hodowlanej prowadzonej w zgodzie z naturą liczne nasze stawy zostały objęte programem Natura 2000.

© Portal Spożywczy 2020-12-05 23:36:25