Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Zakończył się proces legislacyjny ustawy o usługach płatniczych

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, reprezentująca największych akceptantów kart płatniczych, wyraża satysfakcję z faktu podpisania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych, która reguluje wysokość opłaty interchange. Od 2015 r. opłata interchange pobierana przez banki za płatności kartami debetowymi będzie wynosiła maksymalnie 0,2 proc. a za płatności kartami kredytowymi maksymalnie 0,3 proc.

Zmieniona ustawa eliminuje problemy zgłaszane przez uczestników polskiego rynku obrotu bezgotówkowego, których niestety nie rozwiązała nowelizacja z 1 lipca 2014. Odniesie pozytywny efekt w postaci skutecznej obrony polskiego rynku obrotu bezgotówkowego przed dominacją zagranicznych agentów rozliczeniowych. Dalsza obniżka poziomu interchange przyczyni się niewątpliwie do dalszego wzrostu ilości punktów akceptacji kart płatniczych, szczególnie w małych i średnich punktach handlowo-usługowych, poza dużymi ośrodkami miejskimi. Trend ten obserwujemy już teraz, po tegorocznej obniżce poziomu interchange do 0,5% (z poziomu najwyższego w całej Unii Europejskiej).

Świadczy o tym:
- wzrost ilości instalowanych terminali POS w III kwartale 2014 (do ok. 50% w stosunku do okresów poprzednich),
- rozpoczęcie przyjmowania płatności bezgotówkowych przez sieć handlową Biedronka (ok. 2 500 nowych terminali),
- wzrost liczby akceptantów ze 142 000 do 154 000 i liczby punktów handlowo-usługowych do 290 000 (wzrost o 20%) - dane NBP za III kwartał 2014,
- wzrost liczby i wartości płatności kartowych w III kwartale - odpowiednio o 13% i 9%.

Jak czytamy w komunickacie POHiD, środowisko biznesowe cieszy się, że Polska staje się krajem, w którym regulacje dotyczące nowoczesnych instrumentów płatniczych przyczyniają się do budowy konkurencyjnego i innowacyjnego rynku obrotu bezgotówkowego. Stwarza to korzystne warunki dla inwestycji oraz utrzymania i tworzenia miejsc pracy. Oczywistym skutkiem jest komfort zakupów i bezpieczeństwo transakcji konsumenckich.

Nowy konsument na rynku spożywczym

KATOWICE MCK
25-27 KWIETNIA 2022
WWW.EECPOLAND.EU


© Portal Spożywczy 2022-05-29 10:40:55