Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Jest wyrok ws. spółek Złota Rybka i SEKO SA

16 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział I Cywilny wydał wyrok w sprawie z powództwa Dariusza Bobińskiego i Waldemara Wilandta przeciwko firmie SEKO SA oraz spółce Złota Rybka Sp. z o.o. (podmiot dominujący wobec Emitenta) o solidarną zapłatę kwoty 10 mln zł wraz z odsetkami.

Dochodzona w postępowaniu kwota stanowiła karę umowną z tytułu rzekomego niewykonania przez SEKO i spółkę Złota Rybka Sp. z o.o. umowy inwestycyjnej z dnia 22 lutego 2012 r.

Wyrokiem sądu powództwo Dariusza Bobińskiego i Waldemara Wilandta zostało oddalone w całości.

Wyrok jest nieprawomocny. Stronom przysługuje prawo do wniesienia apelacji.© Portal Spożywczy 2021-10-26 23:04:02