Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Pamapol wygrał przetarg zorganizowany przez ARR

Zarząd Pamapol SA poinformował, że 1 kwietnia 2015 roku otrzymał z Agencji Rynku Rolnego zawiadomienie o wygraniu przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2015 (Przetarg).

Agencja Rynku Rolnego poinformowała, że oferta Pamapolu została uznana za najkorzystniejszą w jednym z zadań częściowych objętych Przetargiem - w zadaniu obejmującym dostawy mielonki wieprzowej do magazynów Federacji Polskich Banków Żywności, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wartość oferty złożonej przez Pamapol wynosi ok. 18,7 mln zł.

Szczegółowe warunki realizacji dostaw sprecyzowane zostaną w umowie, której podpisanie przewidywane jest w najbliższych tygodniach. © Portal Spożywczy 2022-08-09 10:47:53