Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Nowe rozporządzenie UE w sprawie F-gazów

Z początkiem bieżącego roku w całej Unii Europejskiej weszło w życie nowe rozporządzenie UE nr 517/2014 w sprawie F-gazów, wykorzystywanych m.in. w urządzeniach chłodniczych Znacznie ograniczono paletę dostępnych czynników chłodniczych o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego a częściowo ich zakazano.


© Portal Spożywczy 2022-08-14 05:40:49