Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Nowe przepisy wspomogą zatrudnienie

Od początku lutego zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia - informuje Rzeczpospolita. Zawiera ona ułatwienia dla osób zagrożonych bezrobociem (ale jeszcze posiadających pracę), by mogły skorzystać ze szkoleń proponowanych przez urzędy pracy. Zmianie ulegnie wysokości stypendiów dla osób szkolących się, a od przyszłego roku zasiłków dla osób bezrobotnych.

Osobom podejmującym szkolenia będą wypłacane w tym roku stypendia do wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych, czyli ok. 600 zł. (dotychczas było to blisko 100 zł). Stypendium w pełnej wysokości ma być wypłacane tym, których szkolenia będą trwały co najmniej 150 godzin miesięcznie.

Wprowadzono także możliwość szkoleń wskazanych przez bezrobotnego (będą one finansowane z Funduszu Pracy i mają trwać do sześciu miesięcy, chociaż istnieje możliwość ich przedłużenia). Dodatkowo z pomocy urzędów pracy (pośrednictwa i poradnictwa) będą mogły również korzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Liberalizacji ulegają zasady korzystania z funduszu szkoleniowego. Otóż, na wniosek pracodawcy, który utworzył fundusz szkoleniowy, starosta może refundować z Funduszu Pracy nie tylko koszt szkolenia pracowników, ale także jego pracodawcy.© Portal Spożywczy 2021-07-26 07:34:42